Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Arbejdstempo

I AMI’s skema har vi valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering – fx hjemmehjælp og forskellige serviceydelser.

Herunder fremgår gennemsnit for de 11 BAR i dimensionen Arbejdstempo.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Højt arbejdstempo illustreres med lange søjler, lavt tempo med korte søjler.

Sorter på branche
Sorter på gennemsnit


BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR)Gn.Dimensionens gennemsnit = 59Antal
BAR Undervisning og forskning dictionary56*billedetomsorttom336
BAR Social og sundhed dictionary57*billedetomsorttom739
BAR Transport og engros dictionary59imagesorttom300
BAR Industri dictionary60imagesortimagetom361
BAR Service og tjenesteydelser dictionary60imagesortimagetom284
BAR Bygge og anlæg dictionary61imagesortimagetom163
BAR Jordbrug dictionary61imagesortimagetom83
BAR Finans/Offentlig kontor og adm. dictionary62*imagesortimagetom276
BAR Grafisk dictionary63imagesortimagetom22
BAR Handel dictionary63*imagesortimagetom113
BAR Privat kontor og administration dictionary64*imagesortimagetom266

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for branchen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende BAR.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01