Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Kvantitative krav

Kvantitative krav handler om, hvor meget, man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de fire spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Kvantitative krav.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høje kvantitative krav illustreres med lange søjler, lave kvantitative krav med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 40Antal
Dagplejere14*billedetomsorttom51
Slagteriarbejdere20*billedetomsorttom22
Buschauffører22*billedetomsorttom21
Lastbilchauffører24*billedetomsorttom48
Pædagogmedhjælpere24*billedetomsorttom41
Bygningsarbejdere, ufaglærte25*billedetomsorttom30
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere28*billedetomsorttom29
Metalarbejdere, ufaglærte29*billedetomsorttom23
Køkkenmedhjælpere, økonomaer30*billedetomsorttom48
Landbrugsarbejdere30*billedetomsorttom38
Pakkere, tapperiarbejdere30*billedetomsorttom20
Rengøringsassistenter33*billedetomsorttom48
Bygningsarbejdere, faglærte34billedetomsorttom28
Ekspedienter34*billedetomsorttom116
Postbude35billedetomsorttom21
Tømrere og snedkere35billedetomsorttom42
Elektronikarbejdere, ufaglærte36billedetomsorttom22
Plejepersonale, hjemmepleje36billedetomsorttom40
Mekanikere37billedetomsorttom37
Omsorgsmedhjælpere37billedetomsorttom61
Plejepersonale, hospital37billedetomsorttom22
Blikkenslagere38billedetomsorttom39
Lager- og havnearbejdere38billedetomsorttom40
Gymnasielærere39billedetomsorttom25
Plejepersonale, plejehjem39billedetomsorttom46
Maskinarbejdere40imagesorttom41
Pædagoger, døgninstitution41imagesortimagetom69
Andre lærere42imagesortimagetom67
Bankassistenter43imagesortimagetom56
Elektrikere43imagesortimagetom76
Kontorassistenter, offentligt ansatte43imagesortimagetom104
Teknikere og konstruktører43imagesortimagetom49
Arbejdsledere44imagesortimagetom68
Ejendomsfunktionærer44imagesortimagetom62
Kontorassistenter, privatansatte44imagesortimagetom125
Pædagoger, daginstitution44*imagesortimagetom101
Sygeplejersker44*imagesortimagetom110
Chefer, offentligt ansatte45imagesortimagetom21
Lagerekspedienter45imagesortimagetom26
Mediefolk45imagesortimagetom20
Sælgere45*imagesortimagetom105
Bogholdere og revisorer47*imagesortimagetom78
Butiksledere47*imagesortimagetom27
Læger og tandlæger47imagesortimagetom35
Politifolk og fængselspersonale47imagesortimagetom20
Akademikere, naturvidenskabelige48*imagesortimagetom32
Folkeskolelærere48*imagesortimagetom120
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske49*imagesortimagetom50
Chefer, privatansatte49*imagesortimagetom107
Fuldmægtige, offentligt ansatte50*imagesortimagetom26
Bibliotekarer og museumsfolk51*imagesortimagetom20
Edb-folk51*imagesortimagetom85
Socialrådgivere52*imagesortimagetom28
Lægesekretærer53*imagesortimagetom30
Ingeniører og arkitekter54*imagesortimagetom62
Fysio- og ergoterapeuter56*imagesortimagetom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01