Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Involvering i arbejdspladsen

Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Involvering i arbejdspladsen.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
En høj grad af involvering i arbejdspladsen illustreres med lange søjler, en lav grad af involvering med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 61Antal
Bibliotekarer og museumsfolk69imagesortimagetom20
Chefer, privatansatte69*imagesortimagetom107
Chefer, offentligt ansatte67imagesortimagetom21
Dagplejere67*imagesortimagetom52
Landbrugsarbejdere67imagesortimagetom38
Bankassistenter66*imagesortimagetom56
Socialrådgivere66imagesortimagetom28
Arbejdsledere65imagesortimagetom68
Butiksledere65imagesortimagetom27
Læger og tandlæger65imagesortimagetom35
Pædagoger, døgninstitution65imagesortimagetom69
Teknikere og konstruktører65imagesortimagetom49
Andre lærere64imagesortimagetom67
Folkeskolelærere64*imagesortimagetom120
Omsorgsmedhjælpere64imagesortimagetom61
Pædagogmedhjælpere64imagesortimagetom41
Sygeplejersker64*imagesortimagetom110
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske63imagesortimagetom50
Bogholdere og revisorer63imagesortimagetom78
Pædagoger, daginstitution63imagesortimagetom101
Bygningsarbejdere, ufaglærte62imagesortimagetom30
Sælgere62imagesortimagetom105
Ejendomsfunktionærer61imagesorttom62
Elektrikere61imagesorttom76
Ingeniører og arkitekter61imagesorttom62
Mediefolk61imagesorttom20
Mekanikere61imagesorttom37
Plejepersonale, hospital61imagesorttom22
Fuldmægtige, offentligt ansatte60billedetomsorttom26
Lægesekretærer60billedetomsorttom30
Politifolk og fængselspersonale60billedetomsorttom20
Akademikere, naturvidenskabelige59billedetomsorttom32
Fysio- og ergoterapeuter59billedetomsorttom22
Edb-folk58billedetomsorttom85
Gymnasielærere58billedetomsorttom25
Plejepersonale, plejehjem58billedetomsorttom46
Ekspedienter57*billedetomsorttom116
Køkkenmedhjælpere, økonomaer57billedetomsorttom48
Lastbilchauffører57billedetomsorttom47
Maskinarbejdere57billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte57billedetomsorttom23
Plejepersonale, hjemmepleje57billedetomsorttom40
Blikkenslagere56billedetomsorttom39
Kontorassistenter, offentligt ansatte56*billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte56*billedetomsorttom125
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere56billedetomsorttom29
Lagerekspedienter55billedetomsorttom26
Buschauffører54billedetomsorttom21
Elektronikarbejdere, ufaglærte54billedetomsorttom22
Rengøringsassistenter54billedetomsorttom48
Bygningsarbejdere, faglærte53*billedetomsorttom28
Lager- og havnearbejdere53*billedetomsorttom41
Tømrere og snedkere53*billedetomsorttom43
Pakkere, tapperiarbejdere52*billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere52billedetomsorttom22
Postbude43*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01