Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Forudsigelighed

Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod – det er ”de store linier”, der betyder noget.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Forudsigelighed.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj forudsigelighed illustreres med lange søjler, lav forudsigelighed med lave søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 58Antal
Chefer, offentligt ansatte71*imagesortimagetom21
Landbrugsarbejdere71*imagesortimagetom38
Chefer, privatansatte70*imagesortimagetom107
Bibliotekarer og museumsfolk68*imagesortimagetom20
Pædagogmedhjælpere67*imagesortimagetom41
Slagteriarbejdere65imagesortimagetom22
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske64*imagesortimagetom50
Dagplejere64*imagesortimagetom52
Akademikere, naturvidenskabelige62imagesortimagetom32
Arbejdsledere62imagesortimagetom68
Bankassistenter62imagesortimagetom56
Butiksledere62imagesortimagetom27
Pædagoger, døgninstitution62imagesortimagetom69
Bogholdere og revisorer61imagesortimagetom78
Læger og tandlæger61imagesortimagetom35
Pædagoger, daginstitution61imagesortimagetom101
Socialrådgivere60imagesortimagetom28
Sygeplejersker60imagesortimagetom110
Teknikere og konstruktører60imagesortimagetom49
Folkeskolelærere59imagesortimagetom119
Ingeniører og arkitekter59imagesortimagetom62
Omsorgsmedhjælpere59imagesortimagetom61
Rengøringsassistenter59imagesortimagetom48
Sælgere59imagesortimagetom105
Fuldmægtige, offentligt ansatte58imagesorttom26
Mekanikere58imagesorttom37
Plejepersonale, hjemmepleje58imagesorttom40
Andre lærere57billedetomsorttom67
Plejepersonale, plejehjem57billedetomsorttom46
Bygningsarbejdere, ufaglærte56billedetomsorttom30
Elektrikere56billedetomsorttom76
Gymnasielærere56billedetomsorttom25
Kontorassistenter, offentligt ansatte56billedetomsorttom104
Køkkenmedhjælpere, økonomaer56billedetomsorttom47
Lastbilchauffører55billedetomsorttom47
Maskinarbejdere55billedetomsorttom41
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere55billedetomsorttom29
Edb-folk54billedetomsorttom85
Ejendomsfunktionærer54billedetomsorttom62
Kontorassistenter, privatansatte54billedetomsorttom125
Mediefolk53billedetomsorttom20
Metalarbejdere, ufaglærte53billedetomsorttom23
Pakkere, tapperiarbejdere53billedetomsorttom20
Tømrere og snedkere53billedetomsorttom43
Ekspedienter52*billedetomsorttom116
Fysio- og ergoterapeuter52billedetomsorttom22
Postbude52billedetomsorttom21
Elektronikarbejdere, ufaglærte51billedetomsorttom22
Lægesekretærer51billedetomsorttom30
Blikkenslagere50*billedetomsorttom39
Lagerekspedienter50*billedetomsorttom26
Politifolk og fængselspersonale50billedetomsorttom20
Buschauffører49billedetomsorttom21
Plejepersonale, hospital48*billedetomsorttom22
Bygningsarbejdere, faglærte46*billedetomsorttom28
Lager- og havnearbejdere46*billedetomsorttom41

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01