Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Rolleklarhed

Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både ”lodret” (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og ”vandret” (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?).

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Rolleklarhed.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj rolleklarhed illustreres med lange søjler, lav rolleklarhed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 74Antal
Landbrugsarbejdere83*imagesortimagetom36
Butiksledere80imagesortimagetom27
Bygningsarbejdere, ufaglærte80*imagesortimagetom28
Dagplejere80*imagesortimagetom51
Postbude80imagesortimagetom21
Arbejdsledere79*imagesortimagetom68
Plejepersonale, hjemmepleje79*imagesortimagetom40
Buschauffører78imagesortimagetom21
Omsorgsmedhjælpere78*imagesortimagetom60
Bygningsarbejdere, faglærte77imagesortimagetom28
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere77imagesortimagetom29
Pædagogmedhjælpere77imagesortimagetom41
Rengøringsassistenter77*imagesortimagetom48
Lager- og havnearbejdere76imagesortimagetom41
Mekanikere76imagesortimagetom37
Plejepersonale, plejehjem76imagesortimagetom46
Slagteriarbejdere76imagesortimagetom22
Sygeplejersker76*imagesortimagetom110
Chefer, privatansatte75imagesortimagetom107
Lastbilchauffører75imagesortimagetom47
Læger og tandlæger75imagesortimagetom35
Teknikere og konstruktører75imagesortimagetom49
Bankassistenter74imagesorttom56
Metalarbejdere, ufaglærte74imagesorttom23
Plejepersonale, hospital74imagesorttom22
Sælgere74imagesorttom105
Tømrere og snedkere74imagesorttom42
Bogholdere og revisorer73billedetomsorttom78
Køkkenmedhjælpere, økonomaer73billedetomsorttom47
Pædagoger, daginstitution73billedetomsorttom101
Socialrådgivere73billedetomsorttom28
Bibliotekarer og museumsfolk72billedetomsorttom20
Blikkenslagere72billedetomsorttom39
Ekspedienter72billedetomsorttom115
Fuldmægtige, offentligt ansatte72billedetomsorttom26
Kontorassistenter, offentligt ansatte72billedetomsorttom104
Lægesekretærer72billedetomsorttom30
Maskinarbejdere72billedetomsorttom41
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske71billedetomsorttom50
Chefer, offentligt ansatte71billedetomsorttom21
Folkeskolelærere71billedetomsorttom120
Gymnasielærere71billedetomsorttom25
Akademikere, naturvidenskabelige70billedetomsorttom32
Andre lærere70billedetomsorttom66
Ejendomsfunktionærer70billedetomsorttom61
Elektrikere70billedetomsorttom76
Elektronikarbejdere, ufaglærte70billedetomsorttom22
Ingeniører og arkitekter70billedetomsorttom62
Kontorassistenter, privatansatte70billedetomsorttom125
Pakkere, tapperiarbejdere70billedetomsorttom20
Pædagoger, døgninstitution70billedetomsorttom69
Mediefolk69billedetomsorttom20
Lagerekspedienter68billedetomsorttom26
Politifolk og fængselspersonale68*billedetomsorttom20
Edb-folk67*billedetomsorttom85
Fysio- og ergoterapeuter66billedetomsorttom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01