Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Rollekonflikt

Rollekonflikter handler om to ting: 1. Forskellige forventninger fra forskellige mennesker. 2. Modstrid mellem den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan give stress hos den enkelte og konflikter med andre.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Rollekonflikt.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Mange rollekonflikter illustreres med lange søjler, få rollekonflikter med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 42Antal
Landbrugsarbejdere36*billedetomsorttom38
Bibliotekarer og museumsfolk37billedetomsorttom20
Blikkenslagere37billedetomsorttom39
Bogholdere og revisorer37*billedetomsorttom78
Rengøringsassistenter37billedetomsorttom48
Akademikere, naturvidenskabelige38billedetomsorttom32
Kontorassistenter, offentligt ansatte38*billedetomsorttom104
Maskinarbejdere38*billedetomsorttom41
Pædagogmedhjælpere38billedetomsorttom41
Kontorassistenter, privatansatte39billedetomsorttom124
Køkkenmedhjælpere, økonomaer39billedetomsorttom47
Læger og tandlæger39billedetomsorttom35
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske40billedetomsorttom50
Lastbilchauffører40billedetomsorttom46
Bankassistenter41billedetomsorttom55
Gymnasielærere41billedetomsorttom25
Lægesekretærer41billedetomsorttom29
Metalarbejdere, ufaglærte41billedetomsorttom23
Teknikere og konstruktører41billedetomsorttom49
Bygningsarbejdere, faglærte42imagesorttom28
Edb-folk42imagesorttom85
Fuldmægtige, offentligt ansatte42imagesorttom26
Lagerekspedienter42imagesorttom26
Mediefolk42imagesorttom20
Mekanikere42imagesorttom37
Pakkere, tapperiarbejdere42imagesorttom20
Sygeplejersker42imagesorttom109
Tømrere og snedkere42imagesorttom43
Buschauffører43imagesortimagetom21
Butiksledere43imagesortimagetom27
Bygningsarbejdere, ufaglærte43imagesortimagetom30
Chefer, privatansatte43imagesortimagetom106
Ekspedienter43imagesortimagetom116
Elektrikere43imagesortimagetom76
Ingeniører og arkitekter43imagesortimagetom62
Lager- og havnearbejdere43imagesortimagetom41
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere43imagesortimagetom29
Plejepersonale, plejehjem43imagesortimagetom46
Postbude43imagesortimagetom21
Andre lærere44imagesortimagetom67
Arbejdsledere44imagesortimagetom67
Dagplejere44imagesortimagetom51
Plejepersonale, hospital44imagesortimagetom22
Pædagoger, døgninstitution44imagesortimagetom69
Sælgere44imagesortimagetom105
Chefer, offentligt ansatte45imagesortimagetom21
Ejendomsfunktionærer45imagesortimagetom62
Elektronikarbejdere, ufaglærte45imagesortimagetom22
Pædagoger, daginstitution45imagesortimagetom99
Slagteriarbejdere45imagesortimagetom22
Socialrådgivere45imagesortimagetom28
Plejepersonale, hjemmepleje46imagesortimagetom40
Folkeskolelærere47*imagesortimagetom120
Fysio- og ergoterapeuter47imagesortimagetom22
Omsorgsmedhjælpere47*imagesortimagetom61
Politifolk og fængselspersonale51*imagesortimagetom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01