Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Ledelseskvalitet

Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Ledelseskvalitet.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj ledelseskvalitet illustreres med lange søjler, lav kvalitet med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 55Antal
Landbrugsarbejdere68*imagesortimagetom26
Pædagogmedhjælpere66*imagesortimagetom37
Arbejdsledere65imagesortimagetom11
Chefer, privatansatte62imagesortimagetom9
Sygeplejersker62*imagesortimagetom90
Bankassistenter61imagesortimagetom44
Dagplejere61imagesortimagetom45
Omsorgsmedhjælpere61*imagesortimagetom59
Akademikere, naturvidenskabelige59imagesortimagetom30
Bogholdere og revisorer59imagesortimagetom63
Plejepersonale, hjemmepleje59imagesortimagetom31
Bygningsarbejdere, ufaglærte58imagesortimagetom23
Edb-folk58imagesortimagetom74
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske57imagesortimagetom40
Folkeskolelærere57imagesortimagetom107
Plejepersonale, plejehjem57imagesortimagetom42
Pædagoger, daginstitution57imagesortimagetom81
Socialrådgivere57imagesortimagetom21
Bibliotekarer og museumsfolk56imagesortimagetom10
Fuldmægtige, offentligt ansatte56imagesortimagetom23
Ingeniører og arkitekter56imagesortimagetom49
Kontorassistenter, offentligt ansatte56imagesortimagetom102
Køkkenmedhjælpere, økonomaer56imagesortimagetom39
Mekanikere56imagesortimagetom34
Pædagoger, døgninstitution56imagesortimagetom55
Sælgere56imagesortimagetom84
Teknikere og konstruktører56imagesortimagetom41
Andre lærere55imagesorttom56
Elektrikere55imagesorttom63
Læger og tandlæger55imagesorttom22
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere55imagesorttom25
Rengøringsassistenter55imagesorttom39
Gymnasielærere54billedetomsorttom22
Kontorassistenter, privatansatte54billedetomsorttom111
Ejendomsfunktionærer53billedetomsorttom42
Lastbilchauffører53billedetomsorttom37
Pakkere, tapperiarbejdere53billedetomsorttom16
Blikkenslagere52billedetomsorttom32
Slagteriarbejdere52billedetomsorttom21
Ekspedienter51billedetomsorttom95
Plejepersonale, hospital51billedetomsorttom21
Bygningsarbejdere, faglærte50billedetomsorttom20
Lægesekretærer50billedetomsorttom23
Buschauffører49billedetomsorttom15
Metalarbejdere, ufaglærte49billedetomsorttom18
Maskinarbejdere48*billedetomsorttom32
Lagerekspedienter47billedetomsorttom15
Mediefolk47billedetomsorttom15
Lager- og havnearbejdere46*billedetomsorttom36
Tømrere og snedkere46*billedetomsorttom29
Politifolk og fængselspersonale45billedetomsorttom14
Postbude44billedetomsorttom18
Butiksledere43billedetomsorttom8
Elektronikarbejdere, ufaglærte43*billedetomsorttom22
Fysio- og ergoterapeuter43*billedetomsorttom21
Chefer, offentligt ansatte36billedetomsorttom4

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01