Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Social støtte og feedback fra overordnede

Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og form (Er det den rigtige form for støtte?). At give ”gode råd”, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Social støtte og feedback fra overordnede.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
God social støtte fra overordnede illustreres med lange søjler, ringe social støtte med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 62Antal
Arbejdsledere78*imagesortimagetom10
Dagplejere74*imagesortimagetom44
Metalarbejdere, ufaglærte72*imagesortimagetom20
Landbrugsarbejdere69imagesortimagetom26
Pædagogmedhjælpere69*imagesortimagetom37
Bankassistenter68*imagesortimagetom44
Bygningsarbejdere, ufaglærte67imagesortimagetom22
Køkkenmedhjælpere, økonomaer66imagesortimagetom39
Blikkenslagere65imagesortimagetom32
Bogholdere og revisorer65imagesortimagetom64
Fuldmægtige, offentligt ansatte65imagesortimagetom23
Omsorgsmedhjælpere65imagesortimagetom59
Rengøringsassistenter65imagesortimagetom40
Elektrikere64imagesortimagetom63
Sælgere64imagesortimagetom84
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske63imagesortimagetom40
Chefer, privatansatte63imagesortimagetom9
Læger og tandlæger63imagesortimagetom22
Socialrådgivere63imagesortimagetom21
Ekspedienter62imagesorttom95
Kontorassistenter, offentligt ansatte62imagesorttom101
Lager- og havnearbejdere62imagesorttom35
Lastbilchauffører62imagesorttom37
Mekanikere62imagesorttom34
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere62imagesorttom25
Sygeplejersker62imagesorttom89
Kontorassistenter, privatansatte61billedetomsorttom111
Maskinarbejdere61billedetomsorttom32
Plejepersonale, hjemmepleje61billedetomsorttom31
Teknikere og konstruktører61billedetomsorttom41
Andre lærere60billedetomsorttom56
Bygningsarbejdere, faglærte60billedetomsorttom20
Edb-folk60billedetomsorttom75
Ingeniører og arkitekter60billedetomsorttom49
Lægesekretærer60billedetomsorttom23
Pakkere, tapperiarbejdere60billedetomsorttom16
Plejepersonale, plejehjem60billedetomsorttom42
Pædagoger, daginstitution60billedetomsorttom81
Akademikere, naturvidenskabelige59billedetomsorttom30
Ejendomsfunktionærer59billedetomsorttom42
Folkeskolelærere59billedetomsorttom107
Pædagoger, døgninstitution59billedetomsorttom55
Tømrere og snedkere59billedetomsorttom30
Fysio- og ergoterapeuter58billedetomsorttom21
Politifolk og fængselspersonale57billedetomsorttom14
Bibliotekarer og museumsfolk56billedetomsorttom10
Elektronikarbejdere, ufaglærte54billedetomsorttom22
Slagteriarbejdere53billedetomsorttom20
Butiksledere52billedetomsorttom8
Lagerekspedienter52billedetomsorttom15
Mediefolk52billedetomsorttom15
Plejepersonale, hospital51billedetomsorttom21
Gymnasielærere50*billedetomsorttom22
Postbude49*billedetomsorttom18
Buschauffører47*billedetomsorttom16
Chefer, offentligt ansatte42billedetomsorttom4

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01