Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Social støtte og feedback fra kolleger

Den sociale støtte fra kollegerne er en vigtig del af det sociale netværk på arbejdspladsen. Støtten handler om at få den rette hjælp på det rette tidspunkt. Den handler også om at få relevant kritik, men på en måde så man ikke går i forsvar.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Social støtte og feedback fra kolleger.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
God social støtte fra kolleger illustreres med lange søjler, ringe social støtte med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 57Antal
Pædagogmedhjælpere72*imagesortimagetom41
Landbrugsarbejdere65*imagesortimagetom34
Plejepersonale, hospital64*imagesortimagetom22
Bygningsarbejdere, ufaglærte63imagesortimagetom27
Dagplejere63*imagesortimagetom50
Køkkenmedhjælpere, økonomaer63imagesortimagetom46
Omsorgsmedhjælpere63*imagesortimagetom59
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske62imagesortimagetom48
Fysio- og ergoterapeuter62imagesortimagetom22
Plejepersonale, plejehjem62imagesortimagetom46
Pædagoger, daginstitution62*imagesortimagetom101
Pædagoger, døgninstitution62*imagesortimagetom67
Folkeskolelærere61*imagesortimagetom119
Mekanikere61imagesortimagetom36
Sygeplejersker61*imagesortimagetom110
Lager- og havnearbejdere60imagesortimagetom35
Plejepersonale, hjemmepleje60imagesortimagetom38
Ekspedienter59imagesortimagetom111
Metalarbejdere, ufaglærte59imagesortimagetom23
Bygningsarbejdere, faglærte58imagesortimagetom27
Elektronikarbejdere, ufaglærte58imagesortimagetom22
Maskinarbejdere58imagesortimagetom40
Elektrikere57imagesorttom76
Fuldmægtige, offentligt ansatte57imagesorttom26
Kontorassistenter, privatansatte57imagesorttom121
Socialrådgivere57imagesorttom28
Teknikere og konstruktører57imagesorttom48
Mediefolk56billedetomsorttom18
Politifolk og fængselspersonale56billedetomsorttom20
Sælgere56billedetomsorttom104
Andre lærere55billedetomsorttom65
Bibliotekarer og museumsfolk55billedetomsorttom18
Bogholdere og revisorer55billedetomsorttom73
Edb-folk55billedetomsorttom82
Ingeniører og arkitekter55billedetomsorttom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte55billedetomsorttom100
Læger og tandlæger55billedetomsorttom35
Pakkere, tapperiarbejdere55billedetomsorttom20
Bankassistenter54billedetomsorttom56
Ejendomsfunktionærer54billedetomsorttom59
Lægesekretærer54billedetomsorttom27
Rengøringsassistenter54billedetomsorttom42
Akademikere, naturvidenskabelige53billedetomsorttom32
Lastbilchauffører53billedetomsorttom44
Tømrere og snedkere53billedetomsorttom40
Blikkenslagere52billedetomsorttom37
Lagerekspedienter52billedetomsorttom24
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere52billedetomsorttom29
Butiksledere51billedetomsorttom26
Chefer, privatansatte51*billedetomsorttom103
Gymnasielærere51billedetomsorttom25
Arbejdsledere49*billedetomsorttom65
Chefer, offentligt ansatte49*billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere43*billedetomsorttom20
Buschauffører41*billedetomsorttom21
Postbude31*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01