Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Belønning

De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Belønning.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
God belønning i arbejdet illustreres med lange søjler, ringe belønning med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 66Antal
Landbrugsarbejdere78*imagesortimagetom36
Chefer, privatansatte74*imagesortimagetom107
Pædagogmedhjælpere74*imagesortimagetom41
Chefer, offentligt ansatte73imagesortimagetom21
Arbejdsledere72*imagesortimagetom68
Dagplejere72*imagesortimagetom51
Køkkenmedhjælpere, økonomaer70imagesortimagetom46
Mekanikere70imagesortimagetom37
Bankassistenter69imagesortimagetom56
Bibliotekarer og museumsfolk69imagesortimagetom19
Bygningsarbejdere, faglærte69imagesortimagetom28
Sygeplejersker69imagesortimagetom110
Sælgere69imagesortimagetom105
Bogholdere og revisorer68imagesortimagetom78
Butiksledere68imagesortimagetom27
Bygningsarbejdere, ufaglærte68imagesortimagetom28
Pædagoger, daginstitution68imagesortimagetom101
Rengøringsassistenter68imagesortimagetom48
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske67imagesortimagetom50
Andre lærere67imagesortimagetom67
Elektrikere67imagesortimagetom76
Folkeskolelærere67imagesortimagetom120
Gymnasielærere67imagesortimagetom25
Omsorgsmedhjælpere67imagesortimagetom60
Pædagoger, døgninstitution67imagesortimagetom69
Socialrådgivere67imagesortimagetom28
Teknikere og konstruktører67imagesortimagetom49
Akademikere, naturvidenskabelige66imagesorttom32
Fuldmægtige, offentligt ansatte66imagesorttom26
Plejepersonale, hjemmepleje66imagesorttom40
Tømrere og snedkere66imagesorttom42
Blikkenslagere65billedetomsorttom39
Edb-folk65billedetomsorttom85
Ingeniører og arkitekter65billedetomsorttom62
Maskinarbejdere65billedetomsorttom41
Ekspedienter64billedetomsorttom115
Kontorassistenter, privatansatte64billedetomsorttom125
Lastbilchauffører64billedetomsorttom47
Læger og tandlæger64billedetomsorttom35
Metalarbejdere, ufaglærte64billedetomsorttom23
Buschauffører63billedetomsorttom20
Mediefolk63billedetomsorttom20
Plejepersonale, plejehjem63billedetomsorttom46
Ejendomsfunktionærer62billedetomsorttom61
Fysio- og ergoterapeuter62billedetomsorttom22
Slagteriarbejdere62billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere61billedetomsorttom41
Kontorassistenter, offentligt ansatte60*billedetomsorttom104
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere60billedetomsorttom29
Pakkere, tapperiarbejdere60billedetomsorttom20
Politifolk og fængselspersonale60billedetomsorttom20
Postbude60billedetomsorttom21
Elektronikarbejdere, ufaglærte59billedetomsorttom22
Lagerekspedienter59billedetomsorttom26
Lægesekretærer59billedetomsorttom30
Plejepersonale, hospital58billedetomsorttom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01