Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Socialt fællesskab i arbejdet

Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Socialt fællesskab i arbejdet.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af socialt fællesskab i arbejdet mellem kollegerne illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 79Antal
Mekanikere86*imagesortimagetom37
Pædagogmedhjælpere86*imagesortimagetom41
Bygningsarbejdere, ufaglærte85*imagesortimagetom27
Landbrugsarbejdere85imagesortimagetom36
Arbejdsledere83*imagesortimagetom67
Plejepersonale, hospital83imagesortimagetom22
Butiksledere82imagesortimagetom27
Ekspedienter82imagesortimagetom114
Maskinarbejdere82imagesortimagetom41
Køkkenmedhjælpere, økonomaer81imagesortimagetom47
Lager- og havnearbejdere81imagesortimagetom40
Sælgere81imagesortimagetom105
Teknikere og konstruktører81imagesortimagetom49
Blikkenslagere80imagesortimagetom39
Bogholdere og revisorer80imagesortimagetom77
Dagplejere80imagesortimagetom50
Elektrikere80imagesortimagetom76
Lægesekretærer80imagesortimagetom27
Metalarbejdere, ufaglærte80imagesortimagetom23
Politifolk og fængselspersonale80imagesortimagetom20
Rengøringsassistenter80imagesortimagetom44
Slagteriarbejdere80imagesortimagetom22
Sygeplejersker80imagesortimagetom110
Tømrere og snedkere80imagesortimagetom41
Bibliotekarer og museumsfolk79imagesorttom18
Bygningsarbejdere, faglærte79imagesorttom28
Chefer, privatansatte79imagesorttom105
Ingeniører og arkitekter79imagesorttom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte79imagesorttom104
Akademikere, naturvidenskabelige78billedetomsorttom32
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske78billedetomsorttom49
Bankassistenter78billedetomsorttom56
Edb-folk78billedetomsorttom84
Elektronikarbejdere, ufaglærte78billedetomsorttom22
Kontorassistenter, privatansatte78billedetomsorttom122
Omsorgsmedhjælpere78billedetomsorttom59
Pædagoger, døgninstitution78billedetomsorttom66
Andre lærere77billedetomsorttom67
Chefer, offentligt ansatte77billedetomsorttom21
Ejendomsfunktionærer77billedetomsorttom61
Læger og tandlæger77billedetomsorttom35
Mediefolk77billedetomsorttom19
Plejepersonale, hjemmepleje77billedetomsorttom38
Pædagoger, daginstitution77billedetomsorttom101
Lastbilchauffører76billedetomsorttom47
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere76billedetomsorttom29
Plejepersonale, plejehjem76billedetomsorttom46
Fuldmægtige, offentligt ansatte75billedetomsorttom26
Folkeskolelærere74*billedetomsorttom119
Lagerekspedienter74billedetomsorttom24
Pakkere, tapperiarbejdere73billedetomsorttom20
Socialrådgivere73billedetomsorttom28
Buschauffører70billedetomsorttom21
Fysio- og ergoterapeuter70billedetomsorttom22
Gymnasielærere70*billedetomsorttom25
Postbude63*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01