Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Utryghed

Om man føler sig tryg eller utryg i sin ansættelse, afhænger både af den enkelte person, af arbejdspladsen og af situationen på arbejdsmarkedet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Utryghed.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj utryghed illustreres med lange søjler, lav utryghed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 24Antal
Sygeplejersker8*billedetomsorttom110
Læger og tandlæger9*billedetomsorttom35
Politifolk og fængselspersonale10*billedetomsorttom20
Folkeskolelærere12*billedetomsorttom120
Chefer, privatansatte15*billedetomsorttom107
Tømrere og snedkere16*billedetomsorttom43
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske17*billedetomsorttom50
Andre lærere19*billedetomsorttom67
Gymnasielærere19billedetomsorttom25
Arbejdsledere20billedetomsorttom68
Bankassistenter20billedetomsorttom56
Bygningsarbejdere, faglærte20billedetomsorttom28
Pædagoger, daginstitution20*billedetomsorttom101
Socialrådgivere20billedetomsorttom28
Blikkenslagere21billedetomsorttom39
Dagplejere21billedetomsorttom51
Landbrugsarbejdere21billedetomsorttom38
Plejepersonale, hjemmepleje21billedetomsorttom40
Chefer, offentligt ansatte22billedetomsorttom21
Edb-folk22billedetomsorttom85
Plejepersonale, plejehjem22billedetomsorttom46
Butiksledere23billedetomsorttom27
Maskinarbejdere23billedetomsorttom41
Pædagoger, døgninstitution23billedetomsorttom69
Teknikere og konstruktører23billedetomsorttom49
Mekanikere24imagesorttom37
Omsorgsmedhjælpere24imagesorttom61
Postbude24imagesorttom21
Ekspedienter25imagesortimagetom116
Elektrikere25imagesortimagetom76
Fuldmægtige, offentligt ansatte25imagesortimagetom26
Lastbilchauffører25imagesortimagetom47
Sælgere25imagesortimagetom105
Bibliotekarer og museumsfolk26imagesortimagetom20
Bygningsarbejdere, ufaglærte26imagesortimagetom30
Kontorassistenter, privatansatte26imagesortimagetom125
Buschauffører27imagesortimagetom21
Ingeniører og arkitekter27imagesortimagetom62
Plejepersonale, hospital27imagesortimagetom22
Pædagogmedhjælpere27imagesortimagetom41
Akademikere, naturvidenskabelige28imagesortimagetom32
Bogholdere og revisorer28imagesortimagetom78
Lægesekretærer28imagesortimagetom30
Køkkenmedhjælpere, økonomaer29imagesortimagetom48
Lagerekspedienter29imagesortimagetom26
Ejendomsfunktionærer30*imagesortimagetom62
Mediefolk30imagesortimagetom20
Metalarbejdere, ufaglærte30imagesortimagetom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere30imagesortimagetom29
Rengøringsassistenter30imagesortimagetom48
Fysio- og ergoterapeuter32imagesortimagetom22
Lager- og havnearbejdere32*imagesortimagetom41
Kontorassistenter, offentligt ansatte35*imagesortimagetom104
Slagteriarbejdere38*imagesortimagetom22
Elektronikarbejdere, ufaglærte46*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere58*imagesortimagetom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01