Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Arbejdstempo

I AMI’s skema har vi valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering – fx hjemmehjælp og forskellige serviceydelser.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Arbejdstempo.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Højt arbejdstempo illustreres med lange søjler, lavt tempo med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 59Antal
Dagplejere39*billedetomsorttom52
Buschauffører47*billedetomsorttom21
Gymnasielærere47*billedetomsorttom25
Pædagogmedhjælpere48*billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte50*billedetomsorttom23
Andre lærere51*billedetomsorttom67
Ejendomsfunktionærer51*billedetomsorttom62
Lastbilchauffører52*billedetomsorttom48
Pædagoger, døgninstitution53*billedetomsorttom69
Kontorassistenter, offentligt ansatte54*billedetomsorttom104
Plejepersonale, hospital54billedetomsorttom22
Rengøringsassistenter54billedetomsorttom48
Elektrikere55*billedetomsorttom76
Plejepersonale, hjemmepleje56billedetomsorttom40
Landbrugsarbejdere57billedetomsorttom38
Mekanikere57billedetomsorttom37
Plejepersonale, plejehjem57billedetomsorttom46
Pædagoger, daginstitution57billedetomsorttom101
Bygningsarbejdere, ufaglærte58billedetomsorttom30
Maskinarbejdere58billedetomsorttom41
Akademikere, naturvidenskabelige59imagesorttom32
Edb-folk59imagesorttom85
Elektronikarbejdere, ufaglærte59imagesorttom22
Fysio- og ergoterapeuter59imagesorttom22
Politifolk og fængselspersonale59imagesorttom20
Blikkenslagere60imagesortimagetom39
Folkeskolelærere60imagesortimagetom120
Ingeniører og arkitekter60imagesortimagetom62
Kontorassistenter, privatansatte60imagesortimagetom125
Lager- og havnearbejdere60imagesortimagetom41
Omsorgsmedhjælpere60imagesortimagetom61
Tømrere og snedkere60imagesortimagetom43
Lagerekspedienter61imagesortimagetom26
Teknikere og konstruktører61imagesortimagetom49
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske62imagesortimagetom50
Bankassistenter62imagesortimagetom56
Ekspedienter62imagesortimagetom116
Bibliotekarer og museumsfolk63imagesortimagetom20
Bogholdere og revisorer63imagesortimagetom78
Chefer, offentligt ansatte63imagesortimagetom21
Sælgere63imagesortimagetom105
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere64imagesortimagetom29
Socialrådgivere64imagesortimagetom28
Arbejdsledere65*imagesortimagetom68
Køkkenmedhjælpere, økonomaer65*imagesortimagetom48
Sygeplejersker65*imagesortimagetom110
Butiksledere67*imagesortimagetom27
Fuldmægtige, offentligt ansatte67*imagesortimagetom26
Bygningsarbejdere, faglærte68*imagesortimagetom28
Mediefolk68imagesortimagetom20
Chefer, privatansatte69*imagesortimagetom107
Læger og tandlæger69*imagesortimagetom35
Lægesekretærer71*imagesortimagetom30
Pakkere, tapperiarbejdere71*imagesortimagetom20
Slagteriarbejdere71*imagesortimagetom22
Postbude73*imagesortimagetom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01