Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Tilfredshed med arbejdet

De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Tilfredshed med arbejdet.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj tilfredshed med arbejdet illustreres med lange søjler, lav tilfredshed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 65Antal
Landbrugsarbejdere74*imagesortimagetom36
Chefer, privatansatte73*imagesortimagetom107
Dagplejere73*imagesortimagetom49
Chefer, offentligt ansatte71imagesortimagetom21
Læger og tandlæger70imagesortimagetom35
Pædagogmedhjælpere70imagesortimagetom41
Socialrådgivere70imagesortimagetom28
Butiksledere69imagesortimagetom26
Bankassistenter68imagesortimagetom55
Bygningsarbejdere, ufaglærte68imagesortimagetom28
Lægesekretærer68imagesortimagetom29
Sygeplejersker68imagesortimagetom110
Arbejdsledere67imagesortimagetom68
Bibliotekarer og museumsfolk67imagesortimagetom20
Mekanikere67imagesortimagetom37
Blikkenslagere66imagesortimagetom39
Bogholdere og revisorer66imagesortimagetom77
Ejendomsfunktionærer66imagesortimagetom61
Maskinarbejdere66imagesortimagetom40
Omsorgsmedhjælpere66imagesortimagetom60
Teknikere og konstruktører66imagesortimagetom49
Andre lærere65imagesorttom67
Bygningsarbejdere, faglærte65imagesorttom28
Elektrikere65imagesorttom76
Lastbilchauffører65imagesorttom48
Plejepersonale, hjemmepleje65imagesorttom37
Sælgere65imagesorttom105
Tømrere og snedkere65imagesorttom41
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske64billedetomsorttom50
Folkeskolelærere64billedetomsorttom118
Fuldmægtige, offentligt ansatte64billedetomsorttom26
Kontorassistenter, offentligt ansatte64billedetomsorttom104
Køkkenmedhjælpere, økonomaer64billedetomsorttom45
Pædagoger, daginstitution64billedetomsorttom100
Pædagoger, døgninstitution64billedetomsorttom69
Rengøringsassistenter64billedetomsorttom46
Akademikere, naturvidenskabelige63billedetomsorttom32
Buschauffører63billedetomsorttom21
Ekspedienter63billedetomsorttom115
Gymnasielærere63billedetomsorttom25
Ingeniører og arkitekter63billedetomsorttom61
Kontorassistenter, privatansatte63billedetomsorttom124
Edb-folk62billedetomsorttom85
Plejepersonale, plejehjem62billedetomsorttom46
Politifolk og fængselspersonale62billedetomsorttom20
Lager- og havnearbejdere61billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte61billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere61billedetomsorttom28
Pakkere, tapperiarbejdere61billedetomsorttom20
Plejepersonale, hospital61billedetomsorttom22
Elektronikarbejdere, ufaglærte60billedetomsorttom21
Fysio- og ergoterapeuter60billedetomsorttom22
Slagteriarbejdere60billedetomsorttom21
Mediefolk58billedetomsorttom19
Lagerekspedienter57*billedetomsorttom25
Postbude54*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01