Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Arbejde-familie konflikt

Disse tre spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Arbejde-familie konflikt.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Højt niveau af arbejde-familie konflikt illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 33Antal
Maskinarbejdere18*billedetomsorttom39
Metalarbejdere, ufaglærte20*billedetomsorttom24
Rengøringsassistenter22*billedetomsorttom48
Elektronikarbejdere, ufaglærte23*billedetomsorttom22
Kontorassistenter, offentligt ansatte23*billedetomsorttom104
Lager- og havnearbejdere23*billedetomsorttom41
Pædagogmedhjælpere23*billedetomsorttom40
Mekanikere25*billedetomsorttom36
Bygningsarbejdere, faglærte27billedetomsorttom27
Omsorgsmedhjælpere27*billedetomsorttom61
Blikkenslagere28billedetomsorttom39
Ejendomsfunktionærer28billedetomsorttom62
Plejepersonale, hjemmepleje28billedetomsorttom39
Dagplejere29billedetomsorttom52
Køkkenmedhjælpere, økonomaer29billedetomsorttom48
Bankassistenter30billedetomsorttom55
Bygningsarbejdere, ufaglærte30billedetomsorttom30
Elektrikere30billedetomsorttom76
Kontorassistenter, privatansatte30billedetomsorttom125
Landbrugsarbejdere30billedetomsorttom37
Teknikere og konstruktører30billedetomsorttom48
Tømrere og snedkere30billedetomsorttom43
Lagerekspedienter31billedetomsorttom26
Lastbilchauffører31billedetomsorttom48
Slagteriarbejdere31billedetomsorttom22
Buschauffører33imagesorttom20
Ekspedienter33imagesorttom114
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere33imagesorttom29
Pakkere, tapperiarbejdere33imagesorttom20
Politifolk og fængselspersonale33imagesorttom19
Plejepersonale, hospital34imagesortimagetom22
Plejepersonale, plejehjem34imagesortimagetom45
Fuldmægtige, offentligt ansatte35imagesortimagetom26
Lægesekretærer35imagesortimagetom30
Sælgere35imagesortimagetom105
Bogholdere og revisorer36imagesortimagetom77
Postbude36imagesortimagetom21
Socialrådgivere36imagesortimagetom28
Sygeplejersker37imagesortimagetom109
Andre lærere38imagesortimagetom67
Butiksledere38imagesortimagetom26
Chefer, offentligt ansatte38imagesortimagetom21
Bibliotekarer og museumsfolk39imagesortimagetom20
Edb-folk39imagesortimagetom85
Gymnasielærere39imagesortimagetom25
Pædagoger, daginstitution39*imagesortimagetom101
Pædagoger, døgninstitution39*imagesortimagetom68
Fysio- og ergoterapeuter41imagesortimagetom22
Læger og tandlæger41imagesortimagetom35
Akademikere, naturvidenskabelige42imagesortimagetom32
Arbejdsledere42*imagesortimagetom68
Ingeniører og arkitekter42*imagesortimagetom62
Mediefolk42imagesortimagetom20
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske43*imagesortimagetom50
Chefer, privatansatte43*imagesortimagetom107
Folkeskolelærere43*imagesortimagetom119

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01