Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Selvvurderet helbred.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Godt selvvurderet helbred illustreres med lange søjler, dårligt selvvurderet helbred med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 66Antal
Butiksledere76*imagesortimagetom27
Politifolk og fængselspersonale76*imagesortimagetom20
Læger og tandlæger73*imagesortimagetom35
Sælgere73*imagesortimagetom105
Teknikere og konstruktører73*imagesortimagetom48
Andre lærere72*imagesortimagetom66
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske71imagesortimagetom50
Chefer, privatansatte71*imagesortimagetom107
Edb-folk71*imagesortimagetom85
Mediefolk71imagesortimagetom20
Postbude71imagesortimagetom20
Sygeplejersker71*imagesortimagetom108
Akademikere, naturvidenskabelige70imagesortimagetom32
Bogholdere og revisorer70imagesortimagetom78
Chefer, offentligt ansatte70imagesortimagetom21
Ingeniører og arkitekter70imagesortimagetom60
Elektrikere69imagesortimagetom77
Ekspedienter68imagesortimagetom115
Pædagogmedhjælpere68imagesortimagetom40
Arbejdsledere67imagesortimagetom68
Lægesekretærer67imagesortimagetom29
Bygningsarbejdere, ufaglærte66imagesorttom30
Dagplejere66imagesorttom51
Fuldmægtige, offentligt ansatte66imagesorttom25
Gymnasielærere66imagesorttom25
Kontorassistenter, offentligt ansatte66imagesorttom102
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere66imagesorttom29
Plejepersonale, hjemmepleje66imagesorttom40
Bankassistenter65billedetomsorttom56
Elektronikarbejdere, ufaglærte65billedetomsorttom22
Landbrugsarbejdere65billedetomsorttom38
Lastbilchauffører65billedetomsorttom48
Maskinarbejdere65billedetomsorttom41
Slagteriarbejdere65billedetomsorttom22
Socialrådgivere65billedetomsorttom28
Tømrere og snedkere65billedetomsorttom43
Folkeskolelærere64billedetomsorttom118
Kontorassistenter, privatansatte64billedetomsorttom124
Mekanikere64billedetomsorttom37
Pædagoger, døgninstitution64billedetomsorttom69
Bygningsarbejdere, faglærte63billedetomsorttom28
Fysio- og ergoterapeuter63billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere63billedetomsorttom41
Lagerekspedienter63billedetomsorttom26
Pædagoger, daginstitution63billedetomsorttom100
Rengøringsassistenter63billedetomsorttom47
Bibliotekarer og museumsfolk61billedetomsorttom20
Blikkenslagere61billedetomsorttom38
Ejendomsfunktionærer61billedetomsorttom60
Metalarbejdere, ufaglærte61billedetomsorttom24
Omsorgsmedhjælpere61billedetomsorttom59
Køkkenmedhjælpere, økonomaer57*billedetomsorttom47
Plejepersonale, plejehjem56*billedetomsorttom47
Plejepersonale, hospital53*billedetomsorttom22
Buschauffører50*billedetomsorttom22
Pakkere, tapperiarbejdere50*billedetomsorttom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01