Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Stress

Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Stress.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt stress-niveau illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 27Antal
Chefer, offentligt ansatte21billedetomsorttom21
Lagerekspedienter21billedetomsorttom26
Elektrikere22*billedetomsorttom77
Lager- og havnearbejdere22billedetomsorttom41
Pædagogmedhjælpere22*billedetomsorttom41
Dagplejere23billedetomsorttom52
Mekanikere23billedetomsorttom37
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere23billedetomsorttom28
Sygeplejersker23*billedetomsorttom109
Tømrere og snedkere23billedetomsorttom43
Andre lærere24billedetomsorttom66
Bankassistenter24billedetomsorttom56
Politifolk og fængselspersonale24billedetomsorttom20
Chefer, privatansatte25billedetomsorttom107
Kontorassistenter, offentligt ansatte25billedetomsorttom104
Lastbilchauffører25billedetomsorttom48
Maskinarbejdere25billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte25billedetomsorttom24
Arbejdsledere26billedetomsorttom68
Landbrugsarbejdere26billedetomsorttom38
Rengøringsassistenter26billedetomsorttom48
Slagteriarbejdere26billedetomsorttom22
Teknikere og konstruktører26billedetomsorttom49
Akademikere, naturvidenskabelige27imagesorttom32
Bibliotekarer og museumsfolk27imagesorttom20
Blikkenslagere27imagesorttom39
Butiksledere27imagesorttom27
Bygningsarbejdere, faglærte27imagesorttom28
Edb-folk27imagesorttom85
Gymnasielærere27imagesorttom25
Ingeniører og arkitekter27imagesorttom61
Kontorassistenter, privatansatte27imagesorttom125
Plejepersonale, hospital27imagesorttom22
Postbude27imagesorttom21
Sælgere27imagesorttom105
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske28imagesortimagetom50
Buschauffører28imagesortimagetom22
Ekspedienter28imagesortimagetom116
Mediefolk28imagesortimagetom20
Plejepersonale, hjemmepleje28imagesortimagetom40
Pædagoger, døgninstitution28imagesortimagetom69
Socialrådgivere28imagesortimagetom28
Bygningsarbejdere, ufaglærte29imagesortimagetom30
Ejendomsfunktionærer29imagesortimagetom62
Fuldmægtige, offentligt ansatte29imagesortimagetom26
Køkkenmedhjælpere, økonomaer29imagesortimagetom47
Læger og tandlæger29imagesortimagetom35
Omsorgsmedhjælpere29imagesortimagetom61
Pædagoger, daginstitution29imagesortimagetom101
Bogholdere og revisorer30imagesortimagetom78
Folkeskolelærere32*imagesortimagetom120
Elektronikarbejdere, ufaglærte33imagesortimagetom22
Lægesekretærer33imagesortimagetom29
Plejepersonale, plejehjem33*imagesortimagetom45
Fysio- og ergoterapeuter36*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere38*imagesortimagetom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01