Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Personlig udbrændthed

Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. Vi har valgt fire spørgsmål ud fra Copenhagen Burnout Inventory (skalaen for Personlig Udbrændthed). En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Personlig udbrændthed.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af udbrændthed illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 34Antal
Chefer, offentligt ansatte25*billedetomsorttom21
Chefer, privatansatte28*billedetomsorttom107
Andre lærere29*billedetomsorttom66
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere29billedetomsorttom28
Politifolk og fængselspersonale29*billedetomsorttom20
Elektrikere30*billedetomsorttom77
Mekanikere30billedetomsorttom37
Dagplejere31billedetomsorttom52
Fuldmægtige, offentligt ansatte31billedetomsorttom26
Lastbilchauffører31billedetomsorttom48
Sygeplejersker31billedetomsorttom109
Teknikere og konstruktører31billedetomsorttom48
Bankassistenter32billedetomsorttom56
Blikkenslagere32billedetomsorttom39
Ingeniører og arkitekter32billedetomsorttom61
Arbejdsledere33billedetomsorttom68
Kontorassistenter, offentligt ansatte33billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte33billedetomsorttom125
Lager- og havnearbejdere33billedetomsorttom41
Lagerekspedienter33billedetomsorttom26
Læger og tandlæger33billedetomsorttom35
Socialrådgivere33billedetomsorttom28
Edb-folk34imagesorttom85
Ejendomsfunktionærer34imagesorttom62
Maskinarbejdere34imagesorttom41
Sælgere34imagesorttom105
Akademikere, naturvidenskabelige35imagesortimagetom32
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske35imagesortimagetom50
Bogholdere og revisorer35imagesortimagetom78
Buschauffører35imagesortimagetom22
Butiksledere35imagesortimagetom27
Metalarbejdere, ufaglærte35imagesortimagetom24
Rengøringsassistenter35imagesortimagetom48
Tømrere og snedkere35imagesortimagetom43
Bygningsarbejdere, ufaglærte36imagesortimagetom30
Ekspedienter36imagesortimagetom116
Elektronikarbejdere, ufaglærte36imagesortimagetom22
Gymnasielærere36imagesortimagetom25
Pædagogmedhjælpere36imagesortimagetom41
Bibliotekarer og museumsfolk37imagesortimagetom20
Landbrugsarbejdere37imagesortimagetom38
Omsorgsmedhjælpere37imagesortimagetom61
Plejepersonale, hjemmepleje37imagesortimagetom40
Pædagoger, daginstitution37imagesortimagetom101
Slagteriarbejdere37imagesortimagetom22
Lægesekretærer38imagesortimagetom29
Mediefolk38imagesortimagetom20
Pædagoger, døgninstitution38imagesortimagetom68
Folkeskolelærere39*imagesortimagetom120
Plejepersonale, hospital39imagesortimagetom22
Bygningsarbejdere, faglærte40*imagesortimagetom28
Køkkenmedhjælpere, økonomaer40*imagesortimagetom47
Postbude41imagesortimagetom21
Fysio- og ergoterapeuter43*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere43*imagesortimagetom21
Plejepersonale, plejehjem43*imagesortimagetom45

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01