Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Søvnbesvær

Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: Man sover for lidt, og man sover for dårligt. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution, så at man ikke ”kører ned” over en længere periode. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver blandt andet øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen giver søvnbesvær større risiko for arbejdsulykker samt lav kvalitet og produktivitet i arbejdet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Søvnbesvær.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af søvnbesvær illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 21Antal
Chefer, offentligt ansatte14*billedetomsorttom21
Teknikere og konstruktører15*billedetomsorttom48
Chefer, privatansatte16*billedetomsorttom107
Edb-folk16*billedetomsorttom85
Elektrikere16*billedetomsorttom77
Tømrere og snedkere16*billedetomsorttom43
Andre lærere17*billedetomsorttom66
Metalarbejdere, ufaglærte17billedetomsorttom24
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske18billedetomsorttom50
Bankassistenter18billedetomsorttom56
Blikkenslagere18billedetomsorttom39
Læger og tandlæger18billedetomsorttom35
Mediefolk18billedetomsorttom20
Mekanikere18billedetomsorttom37
Pædagogmedhjælpere18billedetomsorttom41
Sygeplejersker18billedetomsorttom109
Akademikere, naturvidenskabelige19billedetomsorttom32
Arbejdsledere19billedetomsorttom68
Butiksledere19billedetomsorttom27
Ingeniører og arkitekter19billedetomsorttom61
Politifolk og fængselspersonale19billedetomsorttom20
Dagplejere20billedetomsorttom52
Lagerekspedienter20billedetomsorttom26
Landbrugsarbejdere20billedetomsorttom38
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere20billedetomsorttom28
Fysio- og ergoterapeuter21imagesorttom22
Kontorassistenter, privatansatte21imagesorttom125
Lager- og havnearbejdere21imagesorttom41
Lastbilchauffører21imagesorttom48
Maskinarbejdere21imagesorttom41
Omsorgsmedhjælpere21imagesorttom61
Sælgere21imagesorttom105
Fuldmægtige, offentligt ansatte22imagesortimagetom26
Pædagoger, daginstitution22imagesortimagetom101
Slagteriarbejdere22imagesortimagetom22
Bogholdere og revisorer23imagesortimagetom78
Ekspedienter23imagesortimagetom116
Køkkenmedhjælpere, økonomaer23imagesortimagetom47
Pædagoger, døgninstitution23imagesortimagetom69
Rengøringsassistenter23imagesortimagetom48
Socialrådgivere23imagesortimagetom28
Folkeskolelærere24imagesortimagetom120
Bibliotekarer og museumsfolk25imagesortimagetom20
Elektronikarbejdere, ufaglærte25imagesortimagetom22
Postbude25imagesortimagetom21
Kontorassistenter, offentligt ansatte26*imagesortimagetom104
Bygningsarbejdere, ufaglærte27imagesortimagetom30
Plejepersonale, hjemmepleje27imagesortimagetom40
Bygningsarbejdere, faglærte28imagesortimagetom28
Gymnasielærere28imagesortimagetom25
Lægesekretærer28imagesortimagetom29
Ejendomsfunktionærer29*imagesortimagetom62
Plejepersonale, hospital31*imagesortimagetom22
Plejepersonale, plejehjem32*imagesortimagetom45
Buschauffører34*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere37*imagesortimagetom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01