Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Depressive symptomer

Formålet med denne dimension er ikke at ”diagnosticere” depression, men at vurdere tilstedeværelsen af nogle symptomer, der kan karakteriseres som depressive. Tilstedeværelsen af sådanne symptomer kan være en vigtig advarsel, om at en negativ udvikling er i gang for den ansatte. Hvis man på en afdeling eller arbejdsplads har et højt niveau for disse symptomer, er det vigtigt, at man forsøger at finde frem til årsagerne.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Depressive symptomer.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Mange depressive symptomer illustreres med lange søjler, få symptomer med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 21Antal
Chefer, offentligt ansatte10*billedetomsorttom21
Blikkenslagere14*billedetomsorttom39
Slagteriarbejdere15billedetomsorttom22
Chefer, privatansatte17*billedetomsorttom107
Elektrikere17*billedetomsorttom77
Lagerekspedienter17billedetomsorttom26
Mekanikere17billedetomsorttom37
Tømrere og snedkere17*billedetomsorttom43
Arbejdsledere18billedetomsorttom68
Bygningsarbejdere, ufaglærte18billedetomsorttom30
Lastbilchauffører18billedetomsorttom48
Læger og tandlæger18billedetomsorttom35
Pædagogmedhjælpere18billedetomsorttom41
Sygeplejersker18*billedetomsorttom109
Andre lærere19billedetomsorttom66
Dagplejere19billedetomsorttom52
Lager- og havnearbejdere19billedetomsorttom41
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere19billedetomsorttom28
Politifolk og fængselspersonale19billedetomsorttom20
Bibliotekarer og museumsfolk20billedetomsorttom20
Landbrugsarbejdere20billedetomsorttom38
Metalarbejdere, ufaglærte20billedetomsorttom24
Bygningsarbejdere, faglærte21imagesorttom28
Ejendomsfunktionærer21imagesorttom62
Ingeniører og arkitekter21imagesorttom61
Plejepersonale, hjemmepleje21imagesorttom40
Postbude21imagesorttom21
Socialrådgivere21imagesorttom28
Teknikere og konstruktører21imagesorttom49
Edb-folk22imagesortimagetom85
Ekspedienter22imagesortimagetom116
Fuldmægtige, offentligt ansatte22imagesortimagetom26
Kontorassistenter, offentligt ansatte22imagesortimagetom104
Omsorgsmedhjælpere22imagesortimagetom61
Plejepersonale, hospital22imagesortimagetom22
Rengøringsassistenter22imagesortimagetom48
Sælgere22imagesortimagetom105
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske23imagesortimagetom50
Bankassistenter23imagesortimagetom56
Bogholdere og revisorer23imagesortimagetom78
Gymnasielærere23imagesortimagetom25
Kontorassistenter, privatansatte23imagesortimagetom125
Maskinarbejdere23imagesortimagetom41
Pædagoger, daginstitution23imagesortimagetom100
Pædagoger, døgninstitution23imagesortimagetom69
Køkkenmedhjælpere, økonomaer24imagesortimagetom46
Buschauffører25imagesortimagetom22
Butiksledere25imagesortimagetom27
Folkeskolelærere25*imagesortimagetom120
Lægesekretærer25imagesortimagetom29
Akademikere, naturvidenskabelige26imagesortimagetom32
Mediefolk26imagesortimagetom20
Plejepersonale, plejehjem28*imagesortimagetom45
Elektronikarbejdere, ufaglærte30*imagesortimagetom22
Fysio- og ergoterapeuter31*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere33*imagesortimagetom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01