Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Kognitivt stress

De kognitive stress-symptomer handler om, hvordan hjernen fungerer. Kognitiv stress kan især være et problem, hvis det er vigtigt, at der tages hurtige beslutninger, eller hvor der er høje krav om koncentration.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Kognitivt stress.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af kognitiv stress illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 18Antal
Chefer, offentligt ansatte11*billedetomsorttom21
Landbrugsarbejdere13*billedetomsorttom38
Politifolk og fængselspersonale13billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere13billedetomsorttom22
Chefer, privatansatte14*billedetomsorttom107
Elektrikere14*billedetomsorttom77
Læger og tandlæger14billedetomsorttom35
Sygeplejersker14*billedetomsorttom109
Bankassistenter15billedetomsorttom56
Lagerekspedienter15billedetomsorttom26
Lastbilchauffører15billedetomsorttom48
Mekanikere15billedetomsorttom37
Tømrere og snedkere15billedetomsorttom43
Andre lærere16billedetomsorttom66
Arbejdsledere16billedetomsorttom68
Bibliotekarer og museumsfolk16billedetomsorttom20
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere16billedetomsorttom28
Plejepersonale, hjemmepleje16billedetomsorttom40
Pædagogmedhjælpere16billedetomsorttom41
Blikkenslagere17billedetomsorttom39
Buschauffører17billedetomsorttom22
Butiksledere17billedetomsorttom27
Dagplejere17billedetomsorttom52
Ekspedienter17billedetomsorttom116
Gymnasielærere17billedetomsorttom25
Plejepersonale, hospital17billedetomsorttom22
Rengøringsassistenter17billedetomsorttom48
Akademikere, naturvidenskabelige18imagesorttom32
Bygningsarbejdere, faglærte18imagesorttom28
Kontorassistenter, offentligt ansatte18imagesorttom104
Lager- og havnearbejdere18imagesorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte18imagesorttom24
Omsorgsmedhjælpere18imagesorttom61
Socialrådgivere18imagesorttom28
Teknikere og konstruktører18imagesorttom49
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske19imagesortimagetom50
Edb-folk19imagesortimagetom85
Elektronikarbejdere, ufaglærte19imagesortimagetom22
Fuldmægtige, offentligt ansatte19imagesortimagetom26
Ingeniører og arkitekter19imagesortimagetom61
Maskinarbejdere19imagesortimagetom41
Mediefolk19imagesortimagetom20
Sælgere19imagesortimagetom105
Bogholdere og revisorer20imagesortimagetom78
Bygningsarbejdere, ufaglærte20imagesortimagetom30
Kontorassistenter, privatansatte20imagesortimagetom125
Pædagoger, døgninstitution20imagesortimagetom69
Postbude21imagesortimagetom21
Pædagoger, daginstitution21imagesortimagetom100
Ejendomsfunktionærer22*imagesortimagetom62
Folkeskolelærere22*imagesortimagetom120
Køkkenmedhjælpere, økonomaer23*imagesortimagetom46
Lægesekretærer23imagesortimagetom29
Pakkere, tapperiarbejdere26imagesortimagetom21
Plejepersonale, plejehjem26*imagesortimagetom45
Fysio- og ergoterapeuter30*imagesortimagetom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01