Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Retfærdighed og respekt

Retfærdighed og respekt er centrale værdier på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Retfærdighed og respekt.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af retfærdighed og respekt på arbejdspladsen illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 59Antal
Landbrugsarbejdere71*imagesortimagetom38
Pædagogmedhjælpere69*imagesortimagetom41
Chefer, offentligt ansatte66imagesortimagetom21
Chefer, privatansatte66*imagesortimagetom107
Arbejdsledere65*imagesortimagetom68
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske64*imagesortimagetom50
Dagplejere63imagesortimagetom50
Pædagoger, daginstitution63*imagesortimagetom101
Bankassistenter62imagesortimagetom56
Akademikere, naturvidenskabelige61imagesortimagetom32
Edb-folk61imagesortimagetom84
Køkkenmedhjælpere, økonomaer61imagesortimagetom47
Pædagoger, døgninstitution61imagesortimagetom68
Sygeplejersker61imagesortimagetom109
Sælgere61imagesortimagetom105
Bogholdere og revisorer60imagesortimagetom78
Butiksledere60imagesortimagetom27
Bygningsarbejdere, ufaglærte60imagesortimagetom30
Folkeskolelærere60imagesortimagetom119
Ingeniører og arkitekter60imagesortimagetom62
Læger og tandlæger60imagesortimagetom35
Mekanikere60imagesortimagetom37
Omsorgsmedhjælpere60imagesortimagetom61
Teknikere og konstruktører60imagesortimagetom49
Andre lærere59imagesorttom66
Elektrikere59imagesorttom76
Gymnasielærere59imagesorttom25
Lastbilchauffører59imagesorttom47
Rengøringsassistenter59imagesorttom47
Ejendomsfunktionærer58billedetomsorttom61
Ekspedienter58billedetomsorttom114
Metalarbejdere, ufaglærte58billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere58billedetomsorttom29
Bibliotekarer og museumsfolk57billedetomsorttom20
Blikkenslagere57billedetomsorttom39
Bygningsarbejdere, faglærte57billedetomsorttom28
Fuldmægtige, offentligt ansatte57billedetomsorttom26
Kontorassistenter, privatansatte57billedetomsorttom125
Plejepersonale, hjemmepleje57billedetomsorttom40
Tømrere og snedkere57billedetomsorttom43
Maskinarbejdere56billedetomsorttom41
Pakkere, tapperiarbejdere56billedetomsorttom20
Socialrådgivere56billedetomsorttom28
Kontorassistenter, offentligt ansatte55*billedetomsorttom104
Mediefolk55billedetomsorttom20
Plejepersonale, plejehjem55billedetomsorttom46
Lægesekretærer54billedetomsorttom28
Buschauffører53billedetomsorttom21
Elektronikarbejdere, ufaglærte53billedetomsorttom22
Plejepersonale, hospital53billedetomsorttom22
Slagteriarbejdere53billedetomsorttom22
Lagerekspedienter52*billedetomsorttom26
Politifolk og fængselspersonale52*billedetomsorttom20
Fysio- og ergoterapeuter51billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere50*billedetomsorttom41
Postbude45*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01