Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Kognitive krav

Kognition betyder tænkning. De kognitive krav handler altså om at bruge den indvendige side af hovedet. I skemaet er der spørgsmål om at skulle overskue mange ting, at skulle træffe svære beslutninger, at skulle huske meget og at skulle få gode idéer. Hovedet har godt af at blive brugt. Derfor er det godt med høje kognitive krav! Dog skal man jo altid huske, at krav skal svare til den ansattes kompetence og færdigheder.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Kognitive krav.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høje kognitive krav illustreres med lange søjler, lave kognitive krav med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 64Antal
Chefer, privatansatte78*imagesortimagetom107
Chefer, offentligt ansatte77*imagesortimagetom21
Socialrådgivere77*imagesortimagetom28
Folkeskolelærere76*imagesortimagetom120
Læger og tandlæger76*imagesortimagetom35
Ingeniører og arkitekter75*imagesortimagetom62
Andre lærere74*imagesortimagetom67
Arbejdsledere74*imagesortimagetom68
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske73*imagesortimagetom50
Fuldmægtige, offentligt ansatte73*imagesortimagetom26
Politifolk og fængselspersonale73*imagesortimagetom20
Pædagoger, daginstitution73*imagesortimagetom101
Fysio- og ergoterapeuter72*imagesortimagetom22
Pædagoger, døgninstitution72*imagesortimagetom69
Butiksledere71*imagesortimagetom27
Mediefolk71*imagesortimagetom20
Sygeplejersker71*imagesortimagetom110
Edb-folk70*imagesortimagetom85
Gymnasielærere70imagesortimagetom25
Bankassistenter69*imagesortimagetom56
Sælgere69*imagesortimagetom105
Akademikere, naturvidenskabelige68imagesortimagetom32
Bibliotekarer og museumsfolk68imagesortimagetom20
Plejepersonale, hjemmepleje66imagesortimagetom40
Plejepersonale, hospital66imagesortimagetom22
Teknikere og konstruktører66imagesortimagetom49
Dagplejere64imagesorttom51
Elektrikere64imagesorttom76
Plejepersonale, plejehjem64imagesorttom46
Bogholdere og revisorer63billedetomsorttom78
Pædagogmedhjælpere63billedetomsorttom41
Lægesekretærer62billedetomsorttom30
Omsorgsmedhjælpere62billedetomsorttom61
Ejendomsfunktionærer61billedetomsorttom62
Blikkenslagere60billedetomsorttom39
Mekanikere60billedetomsorttom37
Kontorassistenter, offentligt ansatte59*billedetomsorttom104
Ekspedienter58*billedetomsorttom116
Kontorassistenter, privatansatte58*billedetomsorttom125
Køkkenmedhjælpere, økonomaer58*billedetomsorttom48
Tømrere og snedkere58*billedetomsorttom42
Bygningsarbejdere, ufaglærte57billedetomsorttom30
Maskinarbejdere57*billedetomsorttom41
Lagerekspedienter56*billedetomsorttom26
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere56billedetomsorttom29
Bygningsarbejdere, faglærte55*billedetomsorttom28
Landbrugsarbejdere54*billedetomsorttom38
Lager- og havnearbejdere51*billedetomsorttom40
Lastbilchauffører49*billedetomsorttom48
Metalarbejdere, ufaglærte48*billedetomsorttom23
Elektronikarbejdere, ufaglærte47*billedetomsorttom22
Buschauffører46*billedetomsorttom21
Pakkere, tapperiarbejdere46*billedetomsorttom20
Postbude46*billedetomsorttom21
Rengøringsassistenter35*billedetomsorttom48
Slagteriarbejdere35*billedetomsorttom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01