Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere

Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Stor tillid og troværdighed mellem medarbejdere og ledelse illustreres med lange søjler, ringe tillid og troværdighed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 67Antal
Landbrugsarbejdere78*imagesortimagetom38
Pædagogmedhjælpere76*imagesortimagetom41
Chefer, offentligt ansatte75imagesortimagetom21
Dagplejere73*imagesortimagetom50
Arbejdsledere72*imagesortimagetom68
Pædagoger, daginstitution72*imagesortimagetom101
Bankassistenter71*imagesortimagetom56
Køkkenmedhjælpere, økonomaer71imagesortimagetom47
Omsorgsmedhjælpere71imagesortimagetom61
Pædagoger, døgninstitution71imagesortimagetom67
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske70imagesortimagetom50
Bygningsarbejdere, ufaglærte70imagesortimagetom30
Chefer, privatansatte70imagesortimagetom107
Rengøringsassistenter70imagesortimagetom48
Sygeplejersker69imagesortimagetom110
Bibliotekarer og museumsfolk68imagesortimagetom20
Folkeskolelærere68imagesortimagetom119
Læger og tandlæger68imagesortimagetom35
Plejepersonale, hjemmepleje68imagesortimagetom40
Plejepersonale, plejehjem68imagesortimagetom46
Akademikere, naturvidenskabelige67imagesorttom32
Bogholdere og revisorer67imagesorttom78
Butiksledere67imagesorttom27
Edb-folk67imagesorttom85
Elektronikarbejdere, ufaglærte67imagesorttom22
Sælgere67imagesorttom105
Teknikere og konstruktører67imagesorttom49
Andre lærere66billedetomsorttom67
Kontorassistenter, offentligt ansatte66billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte66billedetomsorttom125
Mekanikere66billedetomsorttom37
Blikkenslagere65billedetomsorttom39
Bygningsarbejdere, faglærte65billedetomsorttom28
Ejendomsfunktionærer65billedetomsorttom62
Ekspedienter65billedetomsorttom115
Ingeniører og arkitekter65billedetomsorttom62
Lastbilchauffører65billedetomsorttom47
Socialrådgivere65billedetomsorttom28
Fuldmægtige, offentligt ansatte64billedetomsorttom26
Gymnasielærere64billedetomsorttom25
Lægesekretærer64billedetomsorttom30
Metalarbejdere, ufaglærte64billedetomsorttom23
Pakkere, tapperiarbejdere64billedetomsorttom20
Tømrere og snedkere64billedetomsorttom43
Elektrikere63billedetomsorttom76
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere63billedetomsorttom29
Politifolk og fængselspersonale63billedetomsorttom20
Maskinarbejdere62*billedetomsorttom41
Slagteriarbejdere62billedetomsorttom22
Buschauffører61billedetomsorttom21
Plejepersonale, hospital60billedetomsorttom21
Fysio- og ergoterapeuter59billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere59*billedetomsorttom41
Mediefolk59billedetomsorttom20
Postbude58billedetomsorttom21
Lagerekspedienter57*billedetomsorttom26

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01