Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Tillid og troværdighed mellem de ansatte indbyrdes

På en moderne arbejdsplads med løse netværk og stadigt ændrede markedsforhold er det afgørende, at alle har fornemmelsen af at kunne stole på hinanden i det daglige. Denne dimension handler om, hvordan de ansatte oplever den gensidige tillid, og om de holder informationer skjult for ledelsen.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Tillid og troværdighed mellem de ansatte indbyrdes.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Stor tillid og troværdighed mellem medarbejderne indbyrdes illustreres med lange søjler, ringe tillid og troværdighed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 69Antal
Pædagogmedhjælpere78*imagesortimagetom41
Butiksledere74imagesortimagetom27
Landbrugsarbejdere74imagesortimagetom37
Pædagoger, døgninstitution74*imagesortimagetom68
Sygeplejersker74*imagesortimagetom108
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske72imagesortimagetom50
Dagplejere72imagesortimagetom49
Læger og tandlæger72imagesortimagetom35
Mekanikere72imagesortimagetom37
Pædagoger, daginstitution72*imagesortimagetom101
Chefer, offentligt ansatte71imagesortimagetom21
Ekspedienter71imagesortimagetom115
Omsorgsmedhjælpere71imagesortimagetom59
Plejepersonale, hospital71imagesortimagetom21
Bankassistenter70imagesortimagetom55
Blikkenslagere70imagesortimagetom39
Edb-folk70imagesortimagetom85
Fuldmægtige, offentligt ansatte70imagesortimagetom26
Køkkenmedhjælpere, økonomaer70imagesortimagetom47
Plejepersonale, hjemmepleje70imagesortimagetom39
Plejepersonale, plejehjem70imagesortimagetom45
Politifolk og fængselspersonale70imagesortimagetom20
Teknikere og konstruktører70imagesortimagetom49
Akademikere, naturvidenskabelige69imagesorttom32
Folkeskolelærere69imagesorttom117
Fysio- og ergoterapeuter69imagesorttom22
Socialrådgivere69imagesorttom28
Andre lærere68billedetomsorttom67
Arbejdsledere68billedetomsorttom67
Bogholdere og revisorer68billedetomsorttom77
Bygningsarbejdere, ufaglærte68billedetomsorttom30
Elektrikere68billedetomsorttom76
Ingeniører og arkitekter68billedetomsorttom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte68billedetomsorttom103
Lastbilchauffører68billedetomsorttom46
Lægesekretærer68billedetomsorttom29
Chefer, privatansatte67billedetomsorttom107
Sælgere67billedetomsorttom105
Bibliotekarer og museumsfolk66billedetomsorttom20
Ejendomsfunktionærer66billedetomsorttom60
Kontorassistenter, privatansatte66billedetomsorttom125
Rengøringsassistenter66billedetomsorttom46
Buschauffører65billedetomsorttom21
Metalarbejdere, ufaglærte65billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere65billedetomsorttom29
Pakkere, tapperiarbejdere65billedetomsorttom20
Gymnasielærere64billedetomsorttom24
Mediefolk64billedetomsorttom20
Tømrere og snedkere64billedetomsorttom43
Bygningsarbejdere, faglærte63*billedetomsorttom28
Lager- og havnearbejdere63*billedetomsorttom41
Maskinarbejdere63*billedetomsorttom40
Lagerekspedienter62*billedetomsorttom26
Slagteriarbejdere62billedetomsorttom22
Elektronikarbejdere, ufaglærte61*billedetomsorttom22
Postbude59*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01