Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Rummelighed og det sociale ansvar

Rummelighed handler om, hvorvidt der er plads til medarbejdere, der ikke ligner de andre på en række områder. Det kan fx være etnisk baggrund, seksuel orientering, alder, køn eller helbred. Hvis virksomhederne ikke udviser rummelighed, vil hele samfundet lide skade, idet marginalisering og udstødning har store sociale og økonomiske konsekvenser.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Rummelighed og det sociale ansvar.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
God rummelighed og højt socialt ansvar illustreres med lange søjler, mindre rummelighed med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 67Antal
Pædagogmedhjælpere78*imagesortimagetom41
Bibliotekarer og museumsfolk76*imagesortimagetom20
Gymnasielærere76*imagesortimagetom25
Chefer, offentligt ansatte75*imagesortimagetom21
Folkeskolelærere75*imagesortimagetom118
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske74*imagesortimagetom50
Fuldmægtige, offentligt ansatte74*imagesortimagetom26
Edb-folk73*imagesortimagetom85
Læger og tandlæger73*imagesortimagetom34
Andre lærere72*imagesortimagetom67
Pædagoger, daginstitution72*imagesortimagetom101
Bankassistenter70imagesortimagetom56
Ingeniører og arkitekter70imagesortimagetom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte70imagesortimagetom104
Pædagoger, døgninstitution70imagesortimagetom68
Teknikere og konstruktører70imagesortimagetom49
Akademikere, naturvidenskabelige69imagesortimagetom32
Arbejdsledere69imagesortimagetom68
Chefer, privatansatte69imagesortimagetom106
Køkkenmedhjælpere, økonomaer69imagesortimagetom48
Lægesekretærer69imagesortimagetom29
Elektronikarbejdere, ufaglærte68imagesortimagetom22
Plejepersonale, plejehjem68imagesortimagetom46
Sygeplejersker68imagesortimagetom109
Bogholdere og revisorer67imagesorttom78
Butiksledere67imagesorttom27
Lager- og havnearbejdere67imagesorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte67imagesorttom23
Plejepersonale, hjemmepleje67imagesorttom40
Slagteriarbejdere67imagesorttom22
Ejendomsfunktionærer66billedetomsorttom61
Elektrikere66billedetomsorttom76
Fysio- og ergoterapeuter66billedetomsorttom22
Pakkere, tapperiarbejdere66billedetomsorttom20
Postbude66billedetomsorttom21
Rengøringsassistenter66billedetomsorttom48
Socialrådgivere66billedetomsorttom28
Sælgere66billedetomsorttom105
Kontorassistenter, privatansatte65billedetomsorttom125
Mediefolk65billedetomsorttom20
Omsorgsmedhjælpere65billedetomsorttom60
Plejepersonale, hospital65billedetomsorttom22
Buschauffører64billedetomsorttom21
Blikkenslagere63billedetomsorttom39
Bygningsarbejdere, faglærte63billedetomsorttom28
Ekspedienter63*billedetomsorttom115
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere63billedetomsorttom28
Dagplejere62*billedetomsorttom49
Landbrugsarbejdere62billedetomsorttom37
Lastbilchauffører62*billedetomsorttom46
Politifolk og fængselspersonale62billedetomsorttom20
Mekanikere61*billedetomsorttom37
Maskinarbejdere60*billedetomsorttom41
Lagerekspedienter58*billedetomsorttom26
Bygningsarbejdere, ufaglærte57*billedetomsorttom30
Tømrere og snedkere54*billedetomsorttom42

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01