Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Somatisk stress

Somatisk stress er symptomer på stress, som man kan mærke i kroppen. Somatiske stress-symptomer kan ofte være arbejdsbetingede og har i reglen konsekvenser for arbejdspladsen i form af fravær mv.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Somatisk stress.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af somatisk stress illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 18Antal
Læger og tandlæger10*billedetomsorttom35
Chefer, offentligt ansatte11*billedetomsorttom21
Ingeniører og arkitekter11*billedetomsorttom61
Politifolk og fængselspersonale11*billedetomsorttom20
Andre lærere12*billedetomsorttom66
Edb-folk13*billedetomsorttom85
Akademikere, naturvidenskabelige14billedetomsorttom32
Chefer, privatansatte14*billedetomsorttom107
Maskinarbejdere14*billedetomsorttom41
Mekanikere14billedetomsorttom37
Tømrere og snedkere14*billedetomsorttom43
Blikkenslagere15billedetomsorttom39
Butiksledere15billedetomsorttom27
Elektrikere15billedetomsorttom77
Lager- og havnearbejdere15billedetomsorttom41
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske16billedetomsorttom50
Arbejdsledere16billedetomsorttom68
Lastbilchauffører16billedetomsorttom48
Postbude16billedetomsorttom21
Sygeplejersker16billedetomsorttom109
Lagerekspedienter17billedetomsorttom26
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere17billedetomsorttom28
Sælgere17billedetomsorttom105
Teknikere og konstruktører17billedetomsorttom49
Bankassistenter18imagesorttom56
Bibliotekarer og museumsfolk18imagesorttom20
Dagplejere18imagesorttom52
Ejendomsfunktionærer18imagesorttom62
Gymnasielærere18imagesorttom25
Landbrugsarbejdere18imagesorttom38
Mediefolk18imagesorttom20
Metalarbejdere, ufaglærte18imagesorttom24
Plejepersonale, hospital18imagesorttom22
Socialrådgivere18imagesorttom28
Bogholdere og revisorer19imagesortimagetom78
Folkeskolelærere19imagesortimagetom120
Fuldmægtige, offentligt ansatte19imagesortimagetom26
Kontorassistenter, offentligt ansatte19imagesortimagetom104
Pædagoger, døgninstitution19imagesortimagetom69
Pædagogmedhjælpere19imagesortimagetom41
Rengøringsassistenter19imagesortimagetom48
Bygningsarbejdere, faglærte20imagesortimagetom28
Bygningsarbejdere, ufaglærte20imagesortimagetom30
Ekspedienter20imagesortimagetom116
Slagteriarbejdere20imagesortimagetom22
Pædagoger, daginstitution21imagesortimagetom100
Buschauffører22imagesortimagetom22
Kontorassistenter, privatansatte22*imagesortimagetom125
Køkkenmedhjælpere, økonomaer22imagesortimagetom46
Omsorgsmedhjælpere22imagesortimagetom61
Plejepersonale, hjemmepleje22imagesortimagetom40
Lægesekretærer23imagesortimagetom29
Elektronikarbejdere, ufaglærte27*imagesortimagetom22
Plejepersonale, plejehjem27*imagesortimagetom45
Fysio- og ergoterapeuter29*imagesortimagetom22
Pakkere, tapperiarbejdere34*imagesortimagetom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01