Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Self-efficacy

Self-efficacy er et begreb, der omhandler en persons selvtillid eller tro på egne evner til at kunne klare uventede eller svære situationer i tilværelsen. Beslægtede begreber er selvværd og handlekompetence. Begrebet self-efficacy anvendes i en stor del af den internationale forskning om psykisk arbejdsmiljø. Det er en personlig egenskab, der ofte udvikles hos personer med høj indflydelse og gode udviklingsmuligheder i arbejdet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Self-efficacy.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Et højt niveau af self-efficacy illustreres med lange søjler, et lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 67Antal
Chefer, offentligt ansatte80*imagesortimagetom21
Chefer, privatansatte77*imagesortimagetom107
Ingeniører og arkitekter74*imagesortimagetom61
Mediefolk74*imagesortimagetom20
Sælgere74*imagesortimagetom105
Arbejdsledere73*imagesortimagetom67
Elektrikere73*imagesortimagetom77
Politifolk og fængselspersonale73imagesortimagetom20
Tømrere og snedkere73*imagesortimagetom43
Edb-folk72*imagesortimagetom85
Læger og tandlæger72imagesortimagetom35
Butiksledere71imagesortimagetom27
Andre lærere70imagesortimagetom66
Bygningsarbejdere, faglærte70imagesortimagetom28
Fuldmægtige, offentligt ansatte70imagesortimagetom26
Teknikere og konstruktører70imagesortimagetom48
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske69imagesortimagetom50
Bibliotekarer og museumsfolk69imagesortimagetom20
Blikkenslagere69imagesortimagetom38
Plejepersonale, plejehjem69imagesortimagetom46
Bankassistenter68imagesortimagetom56
Socialrådgivere68imagesortimagetom28
Sygeplejersker68imagesortimagetom109
Bogholdere og revisorer67imagesorttom78
Mekanikere67imagesorttom37
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere67imagesorttom29
Plejepersonale, hjemmepleje67imagesorttom39
Pædagoger, døgninstitution67imagesorttom68
Akademikere, naturvidenskabelige66billedetomsorttom32
Buschauffører66billedetomsorttom22
Bygningsarbejdere, ufaglærte66billedetomsorttom30
Ekspedienter66billedetomsorttom114
Gymnasielærere66billedetomsorttom25
Lagerekspedienter66billedetomsorttom26
Landbrugsarbejdere66billedetomsorttom38
Plejepersonale, hospital66billedetomsorttom21
Pædagogmedhjælpere66billedetomsorttom40
Dagplejere65billedetomsorttom51
Folkeskolelærere65billedetomsorttom119
Køkkenmedhjælpere, økonomaer65billedetomsorttom47
Maskinarbejdere65billedetomsorttom41
Slagteriarbejdere65billedetomsorttom22
Ejendomsfunktionærer64billedetomsorttom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte64*billedetomsorttom102
Kontorassistenter, privatansatte64*billedetomsorttom125
Lastbilchauffører64billedetomsorttom48
Metalarbejdere, ufaglærte63billedetomsorttom24
Pædagoger, daginstitution63*billedetomsorttom100
Fysio- og ergoterapeuter61billedetomsorttom22
Lægesekretærer61*billedetomsorttom29
Omsorgsmedhjælpere61*billedetomsorttom59
Rengøringsassistenter61*billedetomsorttom47
Elektronikarbejdere, ufaglærte60billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere60*billedetomsorttom41
Postbude60*billedetomsorttom19
Pakkere, tapperiarbejdere58*billedetomsorttom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01