Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Følelsesmæssige krav

Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er ”klædt på” til at tackle de følelsesmæssige krav.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Følelsesmæssige krav.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høje følelsesmæssige krav illustreres med lange søjler, lave følelsesmæssige krav med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 41Antal
Mekanikere18*billedetomsorttom37
Blikkenslagere20*billedetomsorttom39
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere20*billedetomsorttom29
Slagteriarbejdere20*billedetomsorttom22
Bygningsarbejdere, faglærte21*billedetomsorttom28
Maskinarbejdere21*billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte21*billedetomsorttom23
Lastbilchauffører22*billedetomsorttom48
Bygningsarbejdere, ufaglærte23*billedetomsorttom30
Landbrugsarbejdere24*billedetomsorttom38
Postbude24*billedetomsorttom21
Lager- og havnearbejdere25*billedetomsorttom41
Lagerekspedienter25*billedetomsorttom26
Rengøringsassistenter25*billedetomsorttom48
Tømrere og snedkere25*billedetomsorttom43
Elektronikarbejdere, ufaglærte26*billedetomsorttom22
Edb-folk27*billedetomsorttom85
Elektrikere28*billedetomsorttom76
Ekspedienter29*billedetomsorttom116
Kontorassistenter, offentligt ansatte30*billedetomsorttom104
Bogholdere og revisorer31*billedetomsorttom78
Teknikere og konstruktører31*billedetomsorttom49
Kontorassistenter, privatansatte32*billedetomsorttom125
Sælgere33*billedetomsorttom105
Akademikere, naturvidenskabelige34*billedetomsorttom32
Fuldmægtige, offentligt ansatte35billedetomsorttom26
Køkkenmedhjælpere, økonomaer35*billedetomsorttom48
Ingeniører og arkitekter36billedetomsorttom62
Mediefolk36billedetomsorttom20
Bibliotekarer og museumsfolk37billedetomsorttom20
Buschauffører37billedetomsorttom21
Pakkere, tapperiarbejdere37billedetomsorttom20
Arbejdsledere38billedetomsorttom68
Chefer, offentligt ansatte40billedetomsorttom21
Ejendomsfunktionærer40billedetomsorttom62
Butiksledere41imagesorttom27
Bankassistenter42imagesortimagetom56
Chefer, privatansatte47*imagesortimagetom107
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske48imagesortimagetom50
Gymnasielærere48*imagesortimagetom25
Lægesekretærer49*imagesortimagetom30
Pædagogmedhjælpere51*imagesortimagetom41
Andre lærere57*imagesortimagetom67
Plejepersonale, plejehjem58*imagesortimagetom46
Læger og tandlæger61*imagesortimagetom35
Dagplejere62*imagesortimagetom52
Omsorgsmedhjælpere62*imagesortimagetom61
Politifolk og fængselspersonale62*imagesortimagetom20
Plejepersonale, hjemmepleje64*imagesortimagetom40
Pædagoger, daginstitution65*imagesortimagetom101
Fysio- og ergoterapeuter66*imagesortimagetom22
Sygeplejersker66*imagesortimagetom110
Plejepersonale, hospital68*imagesortimagetom22
Folkeskolelærere69*imagesortimagetom120
Pædagoger, døgninstitution70*imagesortimagetom69
Socialrådgivere71*imagesortimagetom28

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01