Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Sex-chikaneHerunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Sex-chikane.
Skalaen går fra 0 til 100 procent.


Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 3Antal
Akademikere, naturvidenskabelige032
Arbejdsledere067
Blikkenslagere039
Butiksledere026
Bygningsarbejdere, faglærte026
Bygningsarbejdere, ufaglærte030
Dagplejere049
Elektronikarbejdere, ufaglærte022
Fuldmægtige, offentligt ansatte026
Gymnasielærere025
Landbrugsarbejdere037
Lastbilchauffører047
Lægesekretærer030
Maskinarbejdere039
Mekanikere037
Metalarbejdere, ufaglærte022
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere028
Pædagogmedhjælpere041
Rengøringsassistenter047
Socialrådgivere028
Teknikere og konstruktører047
Tømrere og snedkere042
Andre lærere1billedetomsorttom67
Edb-folk1billedetomsorttom85
Elektrikere1billedetomsorttom75
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske2billedetomsorttom50
Ejendomsfunktionærer2billedetomsorttom60
Ingeniører og arkitekter2billedetomsorttom62
Kontorassistenter, offentligt ansatte2billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte2billedetomsorttom123
Køkkenmedhjælpere, økonomaer2billedetomsorttom48
Bogholdere og revisorer3imagesorttom77
Chefer, privatansatte3imagesorttom107
Folkeskolelærere3imagesorttom118
Læger og tandlæger3imagesorttom35
Pædagoger, daginstitution3imagesorttom100
Bankassistenter4imagesortimagetom56
Lagerekspedienter4imagesortimagetom26
Sælgere4imagesortimagetom104
Bibliotekarer og museumsfolk5imagesortimagetom20
Buschauffører5imagesortimagetom21
Fysio- og ergoterapeuter5imagesortimagetom22
Omsorgsmedhjælpere5imagesortimagetom61
Politifolk og fængselspersonale5imagesortimagetom20
Postbude5imagesortimagetom21
Ekspedienter6imagesortimagetom112
Sygeplejersker6imagesortimagetom110
Lager- og havnearbejdere8imagesortimagetom40
Pædagoger, døgninstitution9imagesortimagetom67
Slagteriarbejdere9imagesortimagetom22
Chefer, offentligt ansatte10imagesortimagetom21
Mediefolk10imagesortimagetom20
Pakkere, tapperiarbejdere10imagesortimagetom20
Plejepersonale, hjemmepleje10imagesortimagetom39
Plejepersonale, plejehjem11imagesortimagetom45
Plejepersonale, hospital14imagesortimagetom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01