Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Trusler om voldHerunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Trusler om vold.
Skalaen går fra 0 til 100 procent.


Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 8Antal
Akademikere, naturvidenskabelige032
Bibliotekarer og museumsfolk020
Blikkenslagere039
Bogholdere og revisorer077
Bygningsarbejdere, faglærte026
Bygningsarbejdere, ufaglærte030
Chefer, offentligt ansatte021
Edb-folk085
Elektronikarbejdere, ufaglærte022
Gymnasielærere025
Ingeniører og arkitekter062
Køkkenmedhjælpere, økonomaer048
Lagerekspedienter026
Lægesekretærer030
Maskinarbejdere040
Mediefolk020
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere028
Pakkere, tapperiarbejdere020
Postbude021
Rengøringsassistenter047
Slagteriarbejdere022
Elektrikere1billedetomsorttom76
Sælgere1billedetomsorttom104
Chefer, privatansatte2billedetomsorttom106
Dagplejere2billedetomsorttom49
Kontorassistenter, privatansatte2billedetomsorttom123
Lastbilchauffører2billedetomsorttom47
Teknikere og konstruktører2billedetomsorttom46
Tømrere og snedkere2billedetomsorttom42
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske4billedetomsorttom50
Arbejdsledere4billedetomsorttom68
Ekspedienter4billedetomsorttom112
Fuldmægtige, offentligt ansatte4billedetomsorttom26
Fysio- og ergoterapeuter5billedetomsorttom22
Landbrugsarbejdere5billedetomsorttom37
Mekanikere5billedetomsorttom37
Metalarbejdere, ufaglærte5billedetomsorttom22
Kontorassistenter, offentligt ansatte7billedetomsorttom104
Pædagogmedhjælpere7billedetomsorttom41
Butiksledere8imagesorttom26
Pædagoger, daginstitution9imagesortimagetom100
Bankassistenter11imagesortimagetom55
Læger og tandlæger11imagesortimagetom35
Lager- og havnearbejdere12imagesortimagetom41
Ejendomsfunktionærer13imagesortimagetom61
Buschauffører14imagesortimagetom21
Folkeskolelærere15imagesortimagetom118
Sygeplejersker17imagesortimagetom110
Andre lærere18imagesortimagetom67
Socialrådgivere21imagesortimagetom28
Plejepersonale, plejehjem24imagesortimagetom45
Omsorgsmedhjælpere26imagesortimagetom61
Plejepersonale, hjemmepleje28imagesortimagetom39
Plejepersonale, hospital41imagesortimagetom22
Pædagoger, døgninstitution44imagesortimagetom68
Politifolk og fængselspersonale50imagesortimagetom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01