Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Mobning

Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Mobning.
Skalaen går fra 0 til 100 procent.


Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 8Antal
Chefer, offentligt ansatte021
Landbrugsarbejdere038
Mediefolk020
Pædagogmedhjælpere041
Rengøringsassistenter4billedetomsorttom48
Bankassistenter5billedetomsorttom56
Chefer, privatansatte5billedetomsorttom107
Edb-folk5billedetomsorttom85
Elektrikere5billedetomsorttom76
Politifolk og fængselspersonale5billedetomsorttom20
Akademikere, naturvidenskabelige6billedetomsorttom32
Ekspedienter6billedetomsorttom114
Læger og tandlæger6billedetomsorttom35
Pædagoger, døgninstitution6billedetomsorttom69
Sygeplejersker6billedetomsorttom108
Sælgere6billedetomsorttom105
Andre lærere7billedetomsorttom67
Bygningsarbejdere, ufaglærte7billedetomsorttom30
Omsorgsmedhjælpere7billedetomsorttom61
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske8imagesorttom50
Bogholdere og revisorer8imagesorttom78
Dagplejere8imagesorttom50
Fuldmægtige, offentligt ansatte8imagesorttom26
Gymnasielærere8imagesorttom25
Ingeniører og arkitekter8imagesorttom62
Plejepersonale, hjemmepleje8imagesorttom40
Arbejdsledere9imagesortimagetom67
Folkeskolelærere9imagesortimagetom120
Fysio- og ergoterapeuter9imagesortimagetom22
Kontorassistenter, offentligt ansatte9imagesortimagetom104
Lastbilchauffører9imagesortimagetom47
Metalarbejdere, ufaglærte9imagesortimagetom23
Pædagoger, daginstitution9imagesortimagetom101
Tømrere og snedkere9imagesortimagetom43
Bibliotekarer og museumsfolk10imagesortimagetom20
Blikkenslagere10imagesortimagetom39
Kontorassistenter, privatansatte10imagesortimagetom125
Maskinarbejdere10imagesortimagetom41
Plejepersonale, hospital10imagesortimagetom21
Butiksledere11imagesortimagetom27
Bygningsarbejdere, faglærte11imagesortimagetom27
Mekanikere11imagesortimagetom37
Lagerekspedienter12imagesortimagetom26
Køkkenmedhjælpere, økonomaer13imagesortimagetom47
Lægesekretærer13imagesortimagetom30
Teknikere og konstruktører13imagesortimagetom48
Elektronikarbejdere, ufaglærte14imagesortimagetom22
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere14imagesortimagetom29
Postbude14imagesortimagetom21
Socialrådgivere14imagesortimagetom28
Lager- og havnearbejdere15imagesortimagetom41
Plejepersonale, plejehjem16imagesortimagetom45
Ejendomsfunktionærer18imagesortimagetom62
Slagteriarbejdere18imagesortimagetom22
Buschauffører19imagesortimagetom21
Pakkere, tapperiarbejdere20imagesortimagetom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01