Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Ubehagelige drillerierHerunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Ubehagelige drillerier.
Skalaen går fra 0 til 100 procent.


Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 8Antal
Bibliotekarer og museumsfolk020
Plejepersonale, plejehjem045
Dagplejere2billedetomsorttom49
Pædagogmedhjælpere2billedetomsorttom41
Sygeplejersker2billedetomsorttom110
Bygningsarbejdere, ufaglærte3billedetomsorttom30
Landbrugsarbejdere3billedetomsorttom37
Læger og tandlæger3billedetomsorttom35
Lægesekretærer3billedetomsorttom30
Andre lærere4billedetomsorttom67
Butiksledere4billedetomsorttom26
Fuldmægtige, offentligt ansatte4billedetomsorttom26
Bankassistenter5billedetomsorttom56
Chefer, offentligt ansatte5billedetomsorttom21
Edb-folk5billedetomsorttom85
Elektronikarbejdere, ufaglærte5billedetomsorttom22
Ingeniører og arkitekter5billedetomsorttom62
Mediefolk5billedetomsorttom20
Metalarbejdere, ufaglærte5billedetomsorttom22
Plejepersonale, hjemmepleje5billedetomsorttom39
Postbude5billedetomsorttom21
Akademikere, naturvidenskabelige6billedetomsorttom32
Arbejdsledere6billedetomsorttom68
Lastbilchauffører6billedetomsorttom47
Pædagoger, døgninstitution6billedetomsorttom68
Sælgere6billedetomsorttom104
Chefer, privatansatte7billedetomsorttom107
Pædagoger, daginstitution7billedetomsorttom100
Bogholdere og revisorer8imagesorttom77
Lagerekspedienter8imagesorttom26
Omsorgsmedhjælpere8imagesorttom61
Kontorassistenter, privatansatte9imagesortimagetom123
Plejepersonale, hospital9imagesortimagetom22
Rengøringsassistenter9imagesortimagetom47
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske10imagesortimagetom50
Blikkenslagere10imagesortimagetom39
Buschauffører10imagesortimagetom21
Ekspedienter10imagesortimagetom112
Politifolk og fængselspersonale10imagesortimagetom20
Kontorassistenter, offentligt ansatte11imagesortimagetom104
Bygningsarbejdere, faglærte12imagesortimagetom26
Folkeskolelærere12imagesortimagetom118
Gymnasielærere12imagesortimagetom25
Tømrere og snedkere12imagesortimagetom42
Ejendomsfunktionærer13imagesortimagetom60
Elektrikere13imagesortimagetom76
Maskinarbejdere13imagesortimagetom40
Teknikere og konstruktører13imagesortimagetom47
Mekanikere14imagesortimagetom37
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere14imagesortimagetom28
Lager- og havnearbejdere15imagesortimagetom41
Køkkenmedhjælpere, økonomaer17imagesortimagetom48
Fysio- og ergoterapeuter18imagesortimagetom22
Slagteriarbejdere18imagesortimagetom22
Socialrådgivere18imagesortimagetom28
Pakkere, tapperiarbejdere30imagesortimagetom20

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01