Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Konflikter og skænderierHerunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Konflikter og skænderier.
Skalaen går fra 0 til 100 procent.


Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 51Antal
Bygningsarbejdere, ufaglærte30billedetomsorttom30
Lastbilchauffører36billedetomsorttom47
Pædagogmedhjælpere37billedetomsorttom41
Fuldmægtige, offentligt ansatte38billedetomsorttom26
Rengøringsassistenter38billedetomsorttom48
Bogholdere og revisorer40billedetomsorttom77
Lægesekretærer41billedetomsorttom29
Landbrugsarbejdere42billedetomsorttom38
Buschauffører43billedetomsorttom21
Ingeniører og arkitekter43billedetomsorttom61
Mekanikere43billedetomsorttom37
Plejepersonale, hjemmepleje43billedetomsorttom40
Lager- og havnearbejdere44billedetomsorttom41
Bibliotekarer og museumsfolk45billedetomsorttom20
Elektronikarbejdere, ufaglærte45billedetomsorttom22
Bygningsarbejdere, faglærte46billedetomsorttom28
Elektrikere46billedetomsorttom76
Kontorassistenter, offentligt ansatte46billedetomsorttom104
Maskinarbejdere46billedetomsorttom41
Socialrådgivere46billedetomsorttom28
Edb-folk47billedetomsorttom85
Kontorassistenter, privatansatte47billedetomsorttom125
Tømrere og snedkere47billedetomsorttom43
Bankassistenter48billedetomsorttom56
Metalarbejdere, ufaglærte48billedetomsorttom23
Folkeskolelærere49billedetomsorttom119
Omsorgsmedhjælpere49billedetomsorttom61
Dagplejere50billedetomsorttom50
Plejepersonale, hospital50billedetomsorttom22
Teknikere og konstruktører50billedetomsorttom48
Ekspedienter51imagesorttom114
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske52imagesortimagetom50
Gymnasielærere52imagesortimagetom25
Køkkenmedhjælpere, økonomaer52imagesortimagetom48
Sælgere52imagesortimagetom105
Arbejdsledere53imagesortimagetom68
Ejendomsfunktionærer53imagesortimagetom62
Blikkenslagere54imagesortimagetom39
Pakkere, tapperiarbejdere55imagesortimagetom20
Pædagoger, daginstitution55imagesortimagetom101
Sygeplejersker55imagesortimagetom110
Akademikere, naturvidenskabelige56imagesortimagetom32
Plejepersonale, plejehjem56imagesortimagetom45
Lagerekspedienter58imagesortimagetom26
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere59imagesortimagetom29
Slagteriarbejdere59imagesortimagetom22
Andre lærere62imagesortimagetom66
Chefer, offentligt ansatte62imagesortimagetom21
Chefer, privatansatte65imagesortimagetom107
Læger og tandlæger66imagesortimagetom35
Pædagoger, døgninstitution67imagesortimagetom69
Butiksledere70imagesortimagetom27
Mediefolk70imagesortimagetom20
Postbude71imagesortimagetom21
Politifolk og fængselspersonale75imagesortimagetom20
Fysio- og ergoterapeuter77imagesortimagetom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01