Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Krav om at skjule følelser

At skulle skjule sine følelser er også et følelsesmæssigt krav. Dette krav findes især i arbejdet med klienter, patienter, elever og kunder. Ofte er der tale om, at man skal være høflig og venlig, selv om den pågældende kunde/klient ikke selv optræder særlig venligt eller høfligt. Også her gælder det om at være ”klædt på” til at tackle kravene. De ansatte kan fx have behov for at vide, hvor grænsen går for det, de skal finde sig i, hvis de bliver truet eller forulempet

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Krav om at skjule følelser.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høje krav om at skjule følelser illustreres med lange søjler, lave krav om at skjule følelser med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 51Antal
Maskinarbejdere35*billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte35*billedetomsorttom23
Edb-folk39*billedetomsorttom85
Mekanikere39*billedetomsorttom37
Bygningsarbejdere, faglærte40*billedetomsorttom28
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere40*billedetomsorttom29
Landbrugsarbejdere41*billedetomsorttom38
Tømrere og snedkere41*billedetomsorttom43
Blikkenslagere42*billedetomsorttom39
Bygningsarbejdere, ufaglærte42billedetomsorttom30
Rengøringsassistenter42*billedetomsorttom48
Teknikere og konstruktører42*billedetomsorttom49
Lager- og havnearbejdere43*billedetomsorttom41
Mediefolk44billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere44billedetomsorttom22
Elektrikere45*billedetomsorttom76
Elektronikarbejdere, ufaglærte45billedetomsorttom22
Ingeniører og arkitekter45*billedetomsorttom62
Pakkere, tapperiarbejdere45billedetomsorttom20
Chefer, offentligt ansatte46billedetomsorttom21
Chefer, privatansatte46*billedetomsorttom107
Køkkenmedhjælpere, økonomaer46billedetomsorttom47
Akademikere, naturvidenskabelige48billedetomsorttom32
Bogholdere og revisorer48billedetomsorttom78
Lagerekspedienter48billedetomsorttom26
Bankassistenter50billedetomsorttom56
Lastbilchauffører50billedetomsorttom47
Sælgere50billedetomsorttom105
Kontorassistenter, privatansatte51imagesorttom125
Pædagoger, daginstitution51imagesorttom101
Butiksledere52imagesortimagetom27
Pædagoger, døgninstitution52imagesortimagetom69
Andre lærere53imagesortimagetom67
Gymnasielærere53imagesortimagetom25
Postbude53imagesortimagetom21
Arbejdsledere54imagesortimagetom68
Fuldmægtige, offentligt ansatte54imagesortimagetom26
Lægesekretærer54imagesortimagetom30
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske55imagesortimagetom50
Folkeskolelærere55*imagesortimagetom120
Fysio- og ergoterapeuter55imagesortimagetom22
Socialrådgivere55imagesortimagetom28
Sygeplejersker55*imagesortimagetom110
Bibliotekarer og museumsfolk56imagesortimagetom20
Kontorassistenter, offentligt ansatte58*imagesortimagetom104
Plejepersonale, hjemmepleje58*imagesortimagetom40
Plejepersonale, plejehjem59*imagesortimagetom46
Pædagogmedhjælpere59*imagesortimagetom41
Omsorgsmedhjælpere60*imagesortimagetom61
Plejepersonale, hospital60*imagesortimagetom22
Ejendomsfunktionærer61*imagesortimagetom62
Buschauffører62*imagesortimagetom21
Ekspedienter62*imagesortimagetom116
Dagplejere63*imagesortimagetom52
Politifolk og fængselspersonale63*imagesortimagetom20
Læger og tandlæger64*imagesortimagetom35

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01