Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Indflydelse

Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Indflydelse.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj indflydelse i arbejdet illustreres med lange søjler, lav indflydelse med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 50Antal
Chefer, privatansatte69*imagesortimagetom107
Arbejdsledere64*imagesortimagetom68
Chefer, offentligt ansatte64*imagesortimagetom21
Butiksledere63*imagesortimagetom27
Andre lærere61*imagesortimagetom67
Dagplejere61*imagesortimagetom51
Folkeskolelærere60*imagesortimagetom120
Pædagoger, daginstitution60*imagesortimagetom101
Gymnasielærere59*imagesortimagetom25
Pædagogmedhjælpere58*imagesortimagetom41
Bibliotekarer og museumsfolk57imagesortimagetom20
Edb-folk56*imagesortimagetom85
Pædagoger, døgninstitution56*imagesortimagetom69
Socialrådgivere56imagesortimagetom28
Ingeniører og arkitekter55*imagesortimagetom62
Sælgere55*imagesortimagetom105
Elektrikere54imagesortimagetom76
Fuldmægtige, offentligt ansatte54imagesortimagetom26
Fysio- og ergoterapeuter54imagesortimagetom22
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske53imagesortimagetom50
Ejendomsfunktionærer51imagesortimagetom62
Køkkenmedhjælpere, økonomaer51imagesortimagetom48
Landbrugsarbejdere51imagesortimagetom38
Mediefolk51imagesortimagetom20
Bankassistenter50imagesorttom56
Bygningsarbejdere, ufaglærte50imagesorttom30
Politifolk og fængselspersonale50imagesorttom20
Plejepersonale, hjemmepleje49billedetomsorttom40
Teknikere og konstruktører49billedetomsorttom49
Tømrere og snedkere49billedetomsorttom42
Bogholdere og revisorer47billedetomsorttom78
Bygningsarbejdere, faglærte47billedetomsorttom28
Mekanikere47billedetomsorttom37
Omsorgsmedhjælpere47billedetomsorttom61
Blikkenslagere46billedetomsorttom39
Læger og tandlæger46billedetomsorttom35
Plejepersonale, plejehjem46billedetomsorttom46
Akademikere, naturvidenskabelige45billedetomsorttom32
Ekspedienter45*billedetomsorttom116
Lagerekspedienter45billedetomsorttom26
Rengøringsassistenter45billedetomsorttom48
Maskinarbejdere44billedetomsorttom41
Plejepersonale, hospital44billedetomsorttom22
Sygeplejersker44*billedetomsorttom110
Kontorassistenter, offentligt ansatte41*billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte41*billedetomsorttom125
Metalarbejdere, ufaglærte41*billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere41billedetomsorttom29
Elektronikarbejdere, ufaglærte40*billedetomsorttom22
Lastbilchauffører39*billedetomsorttom48
Pakkere, tapperiarbejdere39billedetomsorttom20
Lægesekretærer36*billedetomsorttom30
Lager- og havnearbejdere34*billedetomsorttom40
Slagteriarbejdere30*billedetomsorttom22
Postbude26*billedetomsorttom21
Buschauffører24*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01