Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Udviklingsmuligheder

Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er ”lidt for store”, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Udviklingsmuligheder.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Gode udviklingsmuligheder illustreres med lange søjler, ringere muligheder med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 66Antal
Socialrådgivere79*imagesortimagetom28
Chefer, offentligt ansatte76*imagesortimagetom21
Chefer, privatansatte76*imagesortimagetom106
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske75*imagesortimagetom50
Folkeskolelærere75*imagesortimagetom120
Ingeniører og arkitekter75*imagesortimagetom62
Læger og tandlæger75*imagesortimagetom35
Pædagoger, daginstitution74*imagesortimagetom99
Sygeplejersker74*imagesortimagetom109
Andre lærere73*imagesortimagetom67
Bibliotekarer og museumsfolk73imagesortimagetom20
Fysio- og ergoterapeuter72imagesortimagetom22
Gymnasielærere72imagesortimagetom25
Edb-folk71*imagesortimagetom85
Pædagoger, døgninstitution71*imagesortimagetom69
Teknikere og konstruktører71*imagesortimagetom49
Akademikere, naturvidenskabelige70imagesortimagetom32
Fuldmægtige, offentligt ansatte70imagesortimagetom26
Mediefolk70imagesortimagetom20
Mekanikere70imagesortimagetom37
Plejepersonale, hjemmepleje70imagesortimagetom40
Pædagogmedhjælpere70imagesortimagetom41
Arbejdsledere69imagesortimagetom67
Bankassistenter69imagesortimagetom56
Dagplejere69*imagesortimagetom51
Omsorgsmedhjælpere69imagesortimagetom61
Politifolk og fængselspersonale69imagesortimagetom20
Sælgere69*imagesortimagetom105
Butiksledere68imagesortimagetom27
Elektrikere67imagesortimagetom76
Landbrugsarbejdere67imagesortimagetom38
Plejepersonale, hospital67imagesortimagetom22
Blikkenslagere65billedetomsorttom39
Bogholdere og revisorer65billedetomsorttom78
Bygningsarbejdere, ufaglærte65billedetomsorttom30
Ejendomsfunktionærer63billedetomsorttom62
Maskinarbejdere63billedetomsorttom41
Plejepersonale, plejehjem63billedetomsorttom46
Bygningsarbejdere, faglærte62billedetomsorttom28
Køkkenmedhjælpere, økonomaer62billedetomsorttom47
Tømrere og snedkere61*billedetomsorttom43
Ekspedienter59*billedetomsorttom116
Kontorassistenter, privatansatte59*billedetomsorttom124
Lægesekretærer59*billedetomsorttom29
Kontorassistenter, offentligt ansatte58*billedetomsorttom104
Lagerekspedienter55*billedetomsorttom26
Metalarbejdere, ufaglærte55*billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere52*billedetomsorttom29
Lastbilchauffører51*billedetomsorttom46
Elektronikarbejdere, ufaglærte49*billedetomsorttom22
Lager- og havnearbejdere48*billedetomsorttom41
Buschauffører47*billedetomsorttom21
Rengøringsassistenter47*billedetomsorttom48
Pakkere, tapperiarbejdere46*billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere44*billedetomsorttom22
Postbude42*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01