Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Variation

Denne dimension handler simpelthen om, hvorvidt arbejdet er varieret eller ej. Gentagelsesarbejde er i reglen kendetegnet ved både lav indflydelse og få udviklingsmuligheder.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Variation.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Høj variation illustreres med lange søjler, lav variation med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 60Antal
Chefer, offentligt ansatte77*imagesortimagetom21
Akademikere, naturvidenskabelige73*imagesortimagetom32
Chefer, privatansatte73*imagesortimagetom107
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske72*imagesortimagetom50
Ingeniører og arkitekter72*imagesortimagetom62
Andre lærere71*imagesortimagetom67
Fysio- og ergoterapeuter71*imagesortimagetom22
Gymnasielærere70*imagesortimagetom25
Socialrådgivere70*imagesortimagetom28
Fuldmægtige, offentligt ansatte69*imagesortimagetom26
Sygeplejersker69*imagesortimagetom110
Tømrere og snedkere69*imagesortimagetom42
Elektrikere68*imagesortimagetom76
Mekanikere68imagesortimagetom37
Edb-folk67*imagesortimagetom85
Blikkenslagere66imagesortimagetom39
Folkeskolelærere66*imagesortimagetom120
Læger og tandlæger66imagesortimagetom35
Pædagoger, daginstitution65*imagesortimagetom101
Arbejdsledere64imagesortimagetom68
Maskinarbejdere64imagesortimagetom41
Mediefolk64imagesortimagetom20
Politifolk og fængselspersonale64imagesortimagetom20
Sælgere64imagesortimagetom105
Teknikere og konstruktører64imagesortimagetom49
Bankassistenter63imagesortimagetom56
Bibliotekarer og museumsfolk63imagesortimagetom20
Pædagoger, døgninstitution63imagesortimagetom69
Ejendomsfunktionærer62imagesortimagetom62
Butiksledere61imagesortimagetom27
Kontorassistenter, offentligt ansatte61imagesortimagetom104
Plejepersonale, hospital60imagesorttom21
Bogholdere og revisorer59billedetomsorttom78
Pædagogmedhjælpere59billedetomsorttom41
Bygningsarbejdere, faglærte57billedetomsorttom28
Bygningsarbejdere, ufaglærte56billedetomsorttom30
Kontorassistenter, privatansatte56*billedetomsorttom125
Omsorgsmedhjælpere56billedetomsorttom61
Ekspedienter55*billedetomsorttom116
Lagerekspedienter55billedetomsorttom26
Landbrugsarbejdere55billedetomsorttom38
Plejepersonale, hjemmepleje55*billedetomsorttom40
Lastbilchauffører54billedetomsorttom48
Dagplejere53*billedetomsorttom51
Køkkenmedhjælpere, økonomaer53*billedetomsorttom48
Plejepersonale, plejehjem53*billedetomsorttom46
Lægesekretærer50*billedetomsorttom30
Elektronikarbejdere, ufaglærte49*billedetomsorttom22
Metalarbejdere, ufaglærte47*billedetomsorttom23
Lager- og havnearbejdere45*billedetomsorttom40
Pakkere, tapperiarbejdere44*billedetomsorttom20
Slagteriarbejdere41*billedetomsorttom22
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere36*billedetomsorttom29
Rengøringsassistenter36*billedetomsorttom48
Buschauffører35*billedetomsorttom21
Postbude27*billedetomsorttom21

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01