Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Mening i arbejdet

Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er ”lodret”, dvs at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er ”vandret”, dvs at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde.

Herunder fremgår gennemsnit for de 56 jobgrupper i dimensionen Mening i arbejdet.
Skalaen går fra 0 til 100 point.
Højt niveau af mening i arbejdet illustreres med lange søjler, lavt niveau med korte søjler.

Sorter på jobgruppe
Sorter på gennemsnit


JobgruppeGn.Dimensionens gennemsnit = 74Antal
Socialrådgivere85*imagesortimagetom28
Dagplejere82*imagesortimagetom51
Plejepersonale, hospital82*imagesortimagetom22
Chefer, privatansatte81*imagesortimagetom107
Læger og tandlæger81*imagesortimagetom35
Chefer, offentligt ansatte80imagesortimagetom21
Omsorgsmedhjælpere80*imagesortimagetom60
Sygeplejersker80*imagesortimagetom110
Landbrugsarbejdere79*imagesortimagetom36
Plejepersonale, hjemmepleje79*imagesortimagetom40
Pædagoger, døgninstitution79*imagesortimagetom69
Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske78imagesortimagetom50
Pædagoger, daginstitution78*imagesortimagetom101
Pædagogmedhjælpere78*imagesortimagetom41
Andre lærere77imagesortimagetom67
Bibliotekarer og museumsfolk77imagesortimagetom20
Fysio- og ergoterapeuter77imagesortimagetom22
Bogholdere og revisorer76imagesortimagetom78
Folkeskolelærere76imagesortimagetom120
Plejepersonale, plejehjem76imagesortimagetom46
Bygningsarbejdere, ufaglærte75imagesortimagetom28
Fuldmægtige, offentligt ansatte75imagesortimagetom26
Mediefolk75imagesortimagetom20
Mekanikere75imagesortimagetom37
Arbejdsledere74imagesorttom68
Bankassistenter74imagesorttom56
Gymnasielærere74imagesorttom25
Lægesekretærer74imagesorttom30
Teknikere og konstruktører74imagesorttom49
Blikkenslagere73billedetomsorttom39
Butiksledere73billedetomsorttom27
Elektrikere73billedetomsorttom76
Ingeniører og arkitekter73billedetomsorttom62
Køkkenmedhjælpere, økonomaer73billedetomsorttom46
Sælgere73billedetomsorttom105
Akademikere, naturvidenskabelige72billedetomsorttom32
Ejendomsfunktionærer72billedetomsorttom61
Maskinarbejdere72billedetomsorttom41
Politifolk og fængselspersonale72billedetomsorttom20
Bygningsarbejdere, faglærte71billedetomsorttom28
Ekspedienter70*billedetomsorttom115
Kontorassistenter, offentligt ansatte70*billedetomsorttom104
Kontorassistenter, privatansatte70*billedetomsorttom125
Buschauffører69billedetomsorttom21
Edb-folk69*billedetomsorttom85
Lagerekspedienter69billedetomsorttom26
Lastbilchauffører69*billedetomsorttom47
Tømrere og snedkere68*billedetomsorttom42
Pakkere, tapperiarbejdere67billedetomsorttom20
Lager- og havnearbejdere66*billedetomsorttom41
Metalarbejdere, ufaglærte66*billedetomsorttom23
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere66billedetomsorttom29
Slagteriarbejdere64billedetomsorttom22
Postbude62*billedetomsorttom21
Rengøringsassistenter62*billedetomsorttom48
Elektronikarbejdere, ufaglærte60*billedetomsorttom22

Tegnforklaring:

  • [Gn.] Gennemsnit for jobgruppen. Værdier der er signifikant forskellige fra gennemsnittet er markeret med *.
  • [Dim. Gn.] Gennemsnittet for dimensionen er vist som lodrette sorte streger i figuren.
  • [Antal] Antal svar fra den pågældende jobgruppe.

Tilbage til oversigt


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01