Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • No English version of the current page

Branchegrupper

Sygelighed i branchegrupper

Her kan du studere forskellige branchegruppers mønster af hospitalsbehandlede sygdomme. Du kan også sammenligne sygeligheden mellem branchegrupper for henholdsvis mænd og kvinder.

 

Sådan læser du tabellen
Sygeligheden i branchegrupperne er angivet i forholdt til den gennemsnitlige syglighed for danske erhvervsaktive mænd og kvinder. Der er således tale om en relativ sygelighed, som måles med et indeks, der betegnes SHR (alders-Standardiseret Hospitalsbehandlings-Ratio). En SHR på 100 betyder at sygeligheden er lig med gennemsnittet. Hvis SHR ligger på 200, betyder det, at der er dobbelt så stor risiko for at komme på hospitalet med den sygdom. Hvis SHR er på 120, betyder det, at der er 20% større risiko.

  • En blå bjælke betyder, at risikoen for sygdommen ligger signifikant over eller under over gennemsnittet.
  • En hvid bjælke betyder, at risikoen for sygdommen ikke, statistisk set, adskiller sig fra gennemsnittet.

SHR er beregnet for mænd og kvinder hver for sig. Da der er tale om relativ sygelighed kan man ikke ud fra tallene sige, om der er flere hospitalsbesøg for det ene køn end det andet.

 

Kvinder

Sygdomsprofiler for branchearbejdsmiljøråd (BAR)

Sygdomsprofiler for de enkelte branchegrupper (AT49X)

Oversigt over den relative risiko for enkelte sygdomme på tværs af branchearbejdsmiljøråd (BAR)

Oversigt over den relative risiko for enkelte sygdomme på tværs af branchegrupper (AT49X)

 

Mænd

Sygdomsprofiler for branchearbejdsmiljøråd (BAR)

Sygdomsprofiler for de enkelte branchegrupper (AT49X)

Oversigt over den relative risiko for enkelte sygdomme på tværs af branchearbejdsmiljøråd (BAR)

Oversigt over den relative risiko for enkelte sygdomme på tværs af branchegrupper (AT49X)


Opdateret 29-07-2009

Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01