Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Arbejdsmiljø i Danmark 2005 - Facts om NAK

[NAK forside] [Facts om NAK] [Udgivelser] [Vejledning] [Ordliste] [Metode]

NAK på dansk og engelsk

  • Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK)
  • Danish Work Environment Cohort Study (DWECS)

Formål og indhold af indsamlingen af arbejdsmiljødata

For at få dokumenteret viden om danskernes arbejdsmiljø er der behov for at indsamle oplysninger om lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred. Da lønmodtageres og selvstændige er en meget sammensat gruppe, er det nødvendigt at indsamle data fra et relativt stort udsnit af befolkningen.

Dataindsamlingen har to formål

  1. Overvågning: At måle a) forekomst af arbejdsmiljøpåvirkninger og b) prævalens og incidens af helbredsforhold
  2. Ætiologi: At vurdere ændringer i helbred og arbejdsmarkedsstatus som mulige konsekvenser af arbejdsmiljøet.

Personoplysninger - hvem omfatter det?

DWECS benytter et split panel design: Panelet i 1990 består af tilfældigt udvalgte 18-59 årige pr. 1. oktober 1990, udtrukket fra Det Centrale Personregister (CPR). Folk fra denne panel blev igen interviewet i 1995, 2000 og 2005, uanset deltagelse i tidligere spørgerunder.

Yderligere 8 paneler er repræsenteret i undersøgelsen. 3 er alderspaneler, 3 er immigrationspaneler og 2 yderligere 2005-paneler er udtrukket.

1995 alderspanelet, 2000 alderspanelet og 2005-alderspanelet er baseret på tilfældigt udvalgte 18-22 årige pr. 1. oktober i det pågældende år. Inddragelse af disse udsnit kontrollerer for det forhold at 1990-panelet med tiden ikke omfatter unge.

1995 immigrationspanelet, 2000 immigrationspanelet og 2005 immigrationspanelet er baseret på tilfældigt udvalgte der havde bopæl i landet den 1. oktober i det pågældende år, men ikke havde bopæl i Danmark nøjagtig 5 år tidligere. Inddragelse af disse udsnit kontrollerer for det forhold at 1990-panelet med tiden ikke omfatter immigrerede personer.

De udvalgte fra alders- og immigrationspanelerne i 1995 blev igen interviewet i 2000, uanset deltagelse i første runde. Størrelsen på hver panel afspejler forholdet mellem de relevante befolkningsgrupper - hver panel repræsenterer ca. 1/330 af befolkningstallet.


De nye paneler i 2005 består for det første af et nyt repræsentativt udsnit af de 18-59-årige bosiddende i Danmark 1. okotber 2005. Formålet med dette udtræk er et give et endnu mere deltaljeret billede af befolkningen i 2005 gennem at interviewe flere personer. For det andet har vi udtrukket personer i små brancher og job med henblik på at beskrive disse bedre. Se metodeafsnittet i rapporten 'Arbejdsmiljø i Danmark 2005'.

Geografiske data - hvilke?

Geografiske data omfatter kun Danmark, ikke Færøerne og Grønland.

Datakilder - hvorfra?

Interviews, dog er køn, alder, bopælskommune og evt. status som død/indvandret registerbaseret (fra cpr).

Opdatering -hvor ofte og hvilke tidsperioder er der tale om?

Hvert 5. år, dvs. 1990, 1995, 2000, 2005 osv.

Offentliggørelse af udtræk fra registeret: hvor og hvor ofte? (referencer)

Albertsen K, Hannerz H, Borg V, Burr H. The effect of work environment and heavy smoking on the social inequalities in smoking cessation. Public Health 2003;117:383-388.

Albertsen K, Hannerz H, Borg V, Burr H. Work environment and smoking cessation over a five-year period. Scand J Public Health 2004;32:164-171

Albertsen K, Lund T, Christensen KB, Kristensen TS, Villadsen E. Predictors of disability pension over a 10-year period for men and women. Scandinavian Journal of Public Health 2006. In press

Andersen I, Burr H, Kristensen TS, Gamborg M, Osler M, Prescott E, Diderichsen F. Do factors in the psychosocial work environment mediate the effect of socioeconomic position on the risk of myocardial infarction? Study from the Copenhagen Centre for Prospective Population Studies. Occup Environ Med 2004;61:886-892.

Bøggild H, Burr H, Tüchsen F, Jeppesen HJ. Work environment of Danish shift and day workers. Scand J Work Environ Health 2001;27:97-105.

Borg V, Kristensen TS, Burr H. Work environment and changes in self-rated health: a five year follow-up study. Stress Med 2000;16:37-47.

Borg V, Kristensen TS. Social class and self-rated health: can the gradient be explained by differences in life style or work environment? Soc Sci Med 2000;51:1019-30.

Bültmann U, Rugulies R, Lund T, Christensen KB, Labriola M, Burr H. Depressive symptoms and the risk of long term sickness absence: a prospective study among 4757 emloyees in Denmark, Soc Psychiatr Psychiatr Epidemiol (in press)

Burr H, Bjorner JB, Kristensen TS, Tuchsen F, Bach E. Trends in the Danish work environment in 1990-2000 and their associations with labor- force changes. Scand J Work Environ Health 2003;29:270-9.

Burr H, Lauridsen, JF. Development and application of a work process classification. Int J Occup Environ Health 1995; 1:269-277.

Burr H, Lund SP, Sperling BB, Kristensen TS, Poulsen OM, Smoking and height as risk factors for prevalence and 5-year incidence of hearing loss. A questionnaire-based follow-up-study of employees in Denmark aged 18-59 years exposed and unexposed to noise, Int J Audiology 2005; 44: 531-539.

Burr H. Presentation of a work process classification and comparison of work process data with job and industry data. Appl Occup Environ Hyg 1995; 10(4):341-344.

Christensen KB, Lund T, Labriola M, Villadsen E, Bültmann U. The impact of health behaviour on long term sickness absence: Results from DWECS/DREAM. Industrial Health, April 2007, in press

Faber A, Hansen K, Christensen H. Muscle strength and aerobic capacity in a representative sample of employees with and without repetitive monotonous work, Int Arch Occup Environ Health, 2006:79:33-41.

Feveile H, Jensen C, Burr H. Risk factors for neck-shoulder and wrist-hand symptoms in a 5-year follow-up study of 3,990 employees in Denmark. Int Arch Occup Environ Health 2002;75:243-51.

Hannerz H, Albertsen K, Nielsen ML, Tuchsen F, Burr H. Occupational factors and 5-year weight change among men in a danish national cohort. Health Psychol 2004;23:283-8.

Hogh A, Borg V., Mikkelsen KL. Work-related violence as a predictor of fatigue: A 5-year follow-up of the Danish Work Environment Cohort Study. Work & Stress;2003:17,182-194.

Høgh A, Henriksson ME, Burr H. A 5-year follow-up study of aggression at work and psychological health. Int J Behav Med 2005;12:256-65.

Labriola M, Lund T, Burr H. Prospective study of physical and psychosocial risk factors for sickness absence. Occup Med (Lond) 2006 56: 469-474; doi:10.1093/occmed/kql058

Labriola M, Lund T, Christensen KB, Albertsen K, Bültmann U, Jensen JN, Villadsen E. Does self-efficacy predict return to work after sickness absence? A prospective study among 930 employees sick listed for three weeks or more. Work 2006. In press

Labriola M, Lund T. Arbejdsforhold og sygefravær - resultater fra en undersøgelse af 3.792 lønmodtagere. [Work and sickness absence - results from a study of 3792 employees]. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2005;11: 1341-1352.

Lund T, Borg V. Work environment and self-rated health as predictors of remaining in work 5 years later among Danish employees 35-59 years of age. Exp Aging Res 1999;25:429-34

Lund T, Csonka A. Risk factors in health, work environment, smoking status, and organizational context for work disability. Am J Ind Med, 2003;44:492-501.

Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bültmann U, Villadsen E, Burr H. Psychosocial work environment exposures as risk factors for long-term sickness absence among Danish employees: Results from DWECS/DREAM. J Occ Env Med 2005;47:1141-1147

Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bültmann U, Villadsen E. Determinants of return to work among sickness absent Danish employees: Prospective results from DWECS/DREAM. International Journal of Rehabilitation Research 2006; 29(3): 229-235

Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bültmann U, Villadsen E. Fysisk belastende arbejde øger risikoen for langtidssygefravær - en sekundærpublikation [Physically straining work increases the risk of long-term sickness absence - a secondary publication]. Ugeskr Læger, 2006;168(34): 2814-2816.

Lund T, Labriola M, Christensen KB, Bultmann U, Villadsen E. Physical work environment risk factors for long term sickness absence: prospective findings among a cohort of 5357 employees in Denmark. BMJ 2006;25:449-52.

Lund T, Labriola M, Villadsen E. Who is at risk for long-term sickness absence? A prospective cohort study of Danish employees. Work 2006. In press

Lund T, Labriola M. Demographic, occupational and employer-related determinants of long-term unemployment among Danish employees (pp 157-165). In Kieselbach T, Winefield T, Boyd C Anderson S (eds), Unemployment and Health. Australian Academic Press 2006.

Lund T, Villadsen E. Who retires early and why? Determinants of early retirement pension among Danish employees 57-62 years, European J Ageing 2005:2:275 - 280.

Netterstrøm B, Nielsen FE, Kristensen TS, Bach E, Møller L. The relationship between job strain and development of myocardial infarction. A case control study. Occup Environ Med 1999;56:339-42.

Nielsen J. Employability and workability among Danish employees. Exp Aging Res 1999;25:393-7.

Ørhede E, Kreiner S. Item bias in indices measuring psychosocial work environment and health. Scand J Work Environ Health 2000;26:263-72.

Rugulies, R., Bültmann, U., Aust, B., & Burr, H. Psychosocial work environment and incidence of severe depressive symptoms: Prospective findings from a 5-Year follow-up of the Danish Work Environment Cohort Study. American Journal of Epidemiology, 2006;163,877-887

Rugulies, R., Bültmann, U., Aust, B., & Burr, H. Rugulies et al. respond to "Tapping the tip of the iceberg". American Journal of Epidemiology, 2006;163, 891-892 (Advance access published on March 29, 2006: doi:2010.1093/aje/kwj121).

Sørensen OH, Hasle P, Bach E. working in small enterprises - Is there a special risk? Safety Science 2006 (in press).

Støy J, Hjøllund NHI, Mortensen JT, Burr H, Bonde JP. Semen quality and sedentary work position. Int J Androl 2004; 27: 5-11.

Tuchsen F, Hannerz H, Burr H, Krause N. Prolonged standing at work and hospitalisation due to varicose veins: a 12 year prospective study of the Danish population. Occup Environ Med 2005;62:847-50.

Tüchsen F, Hannerz H, Burr H, Lund T, Krause N. Risk factors predicting hip pain in a 5-year prospective cohort study. Scand J Work Environ Health 2003;29:35-9.

Tuchsen F, Hannerz H, Burr H. A 12 year prospective study of circulatory disease among Danish shift workers. Occup Environ Med 2006;63:451-5.

Tüchsen F, Krause N, Hannerz H, Burr H, Kristensen TS. Standing at work and varicose veins. Scand J Work Environ Health 2000;26:414-20.

Wieclaw J, Agerbo E, Mortensen PB, Burr H, Tuchsen F, Bonde JP. Work related violence and threats and the risk of depression and stress disorders. J Epidemiol Community Health 2006;60:771-5.

Xu Y, Bach E, Ørhede E. Occupation and Risk for the occurrence of Low-back Pain (LBP) in Danish Employees. Occup Med 1996;46:131-36.

Xu Y, Bach E, Ørhede E. Work environment and low-back pain. The influence of occupational activities. Occup Environ Med 1997;54:741-45.


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01