Til forsiden
 • Til forsiden
 • Kontakt os
 • Sitemap
 • Alfabetisk oversigt
 • English version

Arbejdsmiljø i Danmark 2005 - Metode

[NAK forside] [Facts om NAK] [Udgivelser] [Vejledning] [Ordliste] [Metode]

Tabeller om NAK-tal 2005 - metodeforklaringer

I spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø i Danmark 2005' (NAK 2005) er besvarelserne opgjort efter fire forhold:

 • Branche
 • Job
 • Køn og alder
 • Tidsudvikling

En opgørelse over antallet af svarpersoner i de forskellige brancher findes i bilag A (Hvem er med i de enkelte Branchearbejdsmiljøråd, BAR'er?)og i de forskellige job i bilag B (Hvem er med i de enkelte job?)Jobbene er inddelt, så der er et tilstrækkeligt antal svarpersoner.

 

Ikke alle svarpersoner indgår i alle opgørelser
Undersøgelsen omfatter 18-59-årige lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

 

Af følgende tre grunde indgår ikke alle svarpersoner i alle opgørelser (se bilag D:Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test).

 

 1. Nogle spørgsmål retter sig kun mod lønmodtagere. Derfor indgår selvstændige erhvervsdrivende ikke i opgørelser af disse spørgsmål. De arbejdsmiljøforhold, der kun retter sig mod lønmodtagere er tidsbegrænset ansættelse og en række psykosociale forhold (ledelseskvalitet, social støtte fra overordnede, forudsigelighed, ledelsens anerkendelse af arbejdet, jobsikkerhed).
 2. Brancheopgørelserne er inddelt efter Branchearbejdsmiljørådenes (BAR’ernes) dækningsområder. Da BAR’erne ikke omfatter selvstændige erhvervsdrivende indgår disse ikke i brancheopgørelserne.
 3. Undersøgelsesmetoden er blevet ændret, således at der nu hovedsageligt anvendes postomdelte spørgeskemaer eller besøgsinterview i 2005. I 2000 anvendtes telefoninterview. Disse to metoder giver ikke altid de samme svarmønstre. Derfor har vi foretaget nogle repræsentative telefoninterviews i 2005 for at kunne følge tidsudviklingen.

Joboversigt

I joboversigterne indgår der 63 job, hvor de fleste har besvaret et spørgeskema. Der indgår i en række tilfælde yderligere 8 job*), hvor personerne hovedsageligt har deltaget i telefoninterview. Det er sket i de tilfælde hvor forskellen i svarmønstrene mellem de to metoder ikke er statistisk signifikant. De små job er brandfolk, reddere, frisører, skovarbejdere, buschauffører, taxichauffører, syersker og betonelementfabrikarbejdere (se bilag B: Hvem er med i de enkelte job?).

 

Tidsudvikling
I tidsudviklingsoversigterne ser vi på de ændringer som er summen af alt det der sker på arbejdsmarkedet. Ændringerne er – i sammenligning med de forskelle der fx er mellem job og brancher – relativt små. Derfor har vi kun sammenlignet svarene fra de personer, der er interviewet tilfældigt ved hjælp af telefoninterview. I 2005 udvalgte vi hver 10. respondent tilfældigt til telefoninterview, og dem af disse der lod sig telefoninterviewe, indgik i sammenligningerne med besvarelserne i 2000. Da vi søgte at interviewe blandt dem, der var udtrukket til interview i 2000, er de yngste i denne gruppe 23 år. Derfor er aldersintervallet i tidssammenligningerne på 23-59 år. I alle andre analyser er aldersintervallet 18-59 år.

 

Populationer - en oversigt

En oversigt over populationerne, der indgår i 'Arbejdsmiljø i Danmark 2005' ses i bilag D (Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test.) Her får man en oversigt over, hvor mange der indgår samt hvilke test der er foretaget i de forskellige analyser, som findes på hjemmesiden samt i rapport og pjecer.

 

Bilag

 • Bilag A: Hvem er med i de enkelte BAR'er?
 • Bilag B: Hvem er med i de enkelte job?
 • Bilag C: Populationer i NAK
 • Bilag D: Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. 

*) Udover at vi kan beskrive flere job har en række job mere end fordoblet sit antal af svarpersoner, fx socialrådgivere, land¬brugs¬ar¬bejdere, slagteriarbejdere, nærings- og nydelsesmiddelarbejdere og pakkere og tapperiarbejdere.

 

 


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01