Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version

Arbejdsmiljø i Danmark 2005 - Vejledning

[NAK forside] [Facts om NAK] [Udgivelser] [Vejledning] [Ordliste] [Metode

Vejledning om brugen af NAK-2005 data


Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen "Arbejdsmiljø i Danmark 2005" er offentliggjort i en række tabeller og diagrammer her på hjemmesiden og i en hovedrapport og seks pjecer.

 

Der findes tre typer tabeller og diagrammer

  1. Jobtabeller: Disse data beskriver i hvilken grad personer fordelt på forskellige jobtyper er udsat for påvirkninger i arbejdsmiljøet.
  2. Branchetabeller: Disse data beskriver en række arbejdsmiljøpåvirkninger fordelt på de 11 branchearbejdsmiljøråd (portal til: BAR).
  3. Aldersgruppetabeller: Disse data beskriver række arbejdsmiljøpåvirkninger fordelt på alder og køn.

Tabellerne viser tal for arbejdsmiljøpåvirkninger for en række jobtyper (brancher eller aldersgrupper). For oversigtens skyld er arbejdsmiljøpåvirkningerne samlet i grupper (f.eks. fysiske, kemiske og termiske påvirkninger). For en given jobtype (branche eller aldersgruppe) og en given påvirkning vises der i tabellen en talværdi, der angiver hvor meget den pågældende jobtype (branche eller aldersgruppe), ligger over eller under gennemsnittet for samtlige jobtyper (brancher eller aldersgruppe). Hvis talværdien ligger signifikant over eller under gennemsnittet angives den på blå baggrund. Talværdier på hvid baggrund er ikke statistisk signifikante. Grå felter uden talværdi angiver manglende værdi.

Ved at vælge en af ovenstående tabeltyper (job, branche eller aldersgrupper) fremkommer en oversigt med de grupper, der er aktuelle for den pågældende tabeltype. For jobtabellerne kan der vælges mellem kvinder og mænd. Der er for de tre tabeller, job, brancher og aldersgrupper, data for henholdsvis 10, 10 og 6 grupper.

Diagrammerne viser en given række eller kolonne i en tabel som henholdsvis lodrette eller vandrette søjlediagrammer. Farverne har samme betydning som defineret ovenfor. En vandret/lodret sort streg angiver gennemsnitsværdien.

Søjlediagrammet for en tabelrække viser alle påvirkninger (i gruppen) for den valgte jobtype (branche eller aldersgruppe). Diagrammet vælges ved at klikke på den ønskede jobtype (branche eller aldersgruppe). I jobtabellerne er der umiddelbart til højre for jobtypenavnet et -tegn. Ved at klikke herpå, fremkommer der en detaljeret liste over hvilke konkrete job den pågældende jobtype indeholder.

Søjlediagrammet for en tabelkolonne viser den valgte påvirkning for samtlige jobtyper (brancher eller aldersgrupper). Diagrammet vælges ved at klikke på den lodrette tekst over en given kolonne.

Ekstra information på tabelsiderne
Spørgsmål og svarkategorier. Under de lodrette tekstbokse på tabelsiderne er der et -tegn. Ved at klikke på dette tegn fremkommer oplysninger om det/de spørgsmål, der ligger til grund for besvarelserne i spørgeskemaet. Der er ligeledes en angivelse af de mulige svarkategorier.

Regneark. I rækken under -tegnene er der en række med teksten EXL. Ved klik på denne tekst fremkommer det regneark der ligger til grund for tallene i den pågældende kolonne. Regnearket er i Excel-format og kan umiddelbart gemmes til det ønskede formål (egne grafer eller statistikker).

Tidsudvikling. I række under EXL-linket er der endnu en række med teksten TID. Ved at klikke på denne tekst fremkommer der et søjlediagram, der viser tidsudviklingen for den pågældende påvirkning.


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01