Til forsiden
  • Til forsiden
  • Kontakt os
  • Sitemap
  • Alfabetisk oversigt
  • English version
Forside

Om os

Forankret i Beskæftigelsesministeriet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA skal medvirke til, at borgerne i den arbejdsduelige alder har et langt, sundt og produktivt arbejdsliv inden for rammerne af den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

 

Nationalt forskningscenter

NFA er et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at centret udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal NFA overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning på området.

 

Mission

NFA’s mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos virksomhederne og arbejdsmiljø­systemet. Det sker ved, at NFA:

 

  • Overvåger, udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for helbred, sikkerhed og funktionsevne.
  • Bidrager til at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
  • Formidler forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere.
  • Deltager i universiteternes kandidat- og forskeruddannelse.
  • Samler og formidler national og international arbejdsmiljøviden via Videncenter for Arbejdsmiljø for at skabe én indgang for virksomhederne til arbejdsmiljøviden i bred betydning.

Vision

Det er NFA’s vision, at centret skal være arbejdsmiljømyndigheder og -rådgiveres hovedleverandør af relevant og troværdig forskningsbaseret viden om helbred, sikkerhed og funktionsevne i arbejdet.


Opdateret 18-11-2009

Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01